Wydanie nr 78 / 2019   
marzec 19, 2019

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me
Reklama Poziom Góra

II Sesja Rady Gminy. Budżet Gminy Ostaszewo na 2019 rok uchwalony.

18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 12.30 w sali narad Urzędu Gminy Ostaszewo odbyła się II Sesja Rady Gminy Ostaszewo. To druga i ostatnia sesja w tym roku obecnej kadencji. Budżet Gminy Ostaszewo na 2019 rok uchwalony. Jakie ważne inwestycje czekają Gminę Ostaszewo w kolejnych latach? 

Transmisja na żywo tutaj: https://ostaszewo.sesja.pl/https://ostaszewo.sesja.pl/

Nagranie dostępne tutaj: https://ostaszewo.sesja.pl/category/arch/

Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Przyjęcie protokołów poprzednich sesji. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Ostaszewo z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostaszewo.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Ostaszewo.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostaszewo na 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.

Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Interpelacje i zapytania radnych. Sprawy różne.

Zakończenie obrad sesji.

{gallery}II sesja ostaszewo{/gallery}

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Najnowsze

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.

Wilki zawędrowały na Żuławy? W…

Mar 03, 2019 Rate: 0.00

Potrącenie na pasach kobiety.  Nowy Dwór Gd. -  11.03.2019

Potrącenie na pasach kobiety. …

Mar 11, 2019 Rate: 0.00

Facebook

Galeria artykułów

Nowa Piątka wyrusza w Pomorskie.

Nowy Dwór Gd. Powiatowy etap Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Weź udział w akcji "Nie do pary" z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa.

Jantar. Szkolny etap konkursu wiedzy pożarniczej.

NOWY DWÓR GDAŃSKI  NARKOTYKI, DOPALACZE ORAZ AIDS – SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE  Z UCZNIAMI.

VI Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim. Zmiana siedziby.

V Sesja Rady Gminy Stegna (+Wideo)

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 15-16.04.2019 r.