Wydanie nr 204 / 2023   

 

piątek, 28 czerwiec 2024 10:20

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

Napisał
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
 
Na podstawie art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 317) zawiadamiam, że w związku z przedłożonym do zaopiniowania przez Burmistrza Nowego Stawu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Staw dla fragmentów obrębów Chlebówko oraz Świerki, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa, opinia do projektu planu miejscowego zostanie przedstawiona w terminie do 30.07.2024 r
Nowy Dwór Gdański, dnia 28 czerwca 2024 r.
 
RIR.6721.7.2024.JS

Skomentujjoomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl