Wydanie nr 171 / 2023   

 

czwartek, 23 maj 2024 16:26

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

Napisał

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego 

Na podstawie art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 317) zawiadamiam, że w związku z przedłożonym do zaopiniowania przez Wójta Gminy Ostaszewo projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Nowa Kościelnica i Jeziernik, gmina Ostaszewo, na podstawie którego mają być lokalizowane elektrownie wiatrowe, opinia do projektu planu miejscowego zostanie przedstawiona w terminie do 26.06.2024 r.

RIR.6721.6.2024.JS

Skomentuj