Wydanie nr 171 / 2023   

 

piątek, 05 kwiecień 2024 21:28

Cisza wyborcza. Czego nie wolno robić? Wyróżniony

Napisał

Od północy z piątku na sobotę trwa cisza wyborcza. Jej złamanie może skutkować nałożeniem grzywny sięgającej nawet miliona złotych. Kiedy zaczyna się i kończy cisza wyborcza? Czego nie można robić w trakcie jej trwania? Wyjaśniamy.

Już w niedzielę 7 kwietnia Polacy wybiorą przedstawicieli władz lokalnych. Głosowanie rozpocznie się punktualnie o 7:00. Poprzedzi je okres ciszy wyborczej. Trwa ona dłużej niż same wybory samorządowe, bo od północy w nocy z piątku na sobotę (z 5 na 6 kwietnia). Potrwa aż do zakończenia głosowania, czyli najpewniej do 21:00 w niedzielę 7 kwietnia. Ciszę wyborczą można wydłużyć, jeśli ze względu na nadzwyczajne wydarzenia (jak np. powódź czy katastrofa budowalna) wydłużone zostanie samo głosowanie.

Czego nie można robić w trakcie ciszy wyborczej?

Jak wskazują zapisy Kodeksu wyborczego, podczas obowiązywania ciszy wyborczej zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, czyli "publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego". Wspomniane "nakłanianie i zachęcanie" może przybierać różne formy.

Mowa nie tylko o publicznym przemawianiu, ale też o czynnościach takich, jak:

  • organizowanie pochodów i manifestacji,
  • rozdawanie ulotek i innych materiałów wyborczych,
  • przemieszczanie się pojazdami oklejonymi materiałami wyborczymi,
  • zawieszanie nowych plakatów,
  • zrywanie plakatów,
  • niszczenie istniejących materiałów wyborczych w inny sposób,
  • publikowanie w internecie nowych treści zachęcających lub zniechęcających do głosowania w określony sposób,
  • publiczne udostępnianie sondaży nt. preferencji wyborców czy też prognozowanych wyników wyborów; te można publikować dopiero po zamknięciu lokali wyborczych.

Co grozi za złamanie ciszy wyborczej?

Kto złamie ciszę wyborczą "podlega karze grzywny" - wskazuje Kodeks wyborczy. Ile może wynosić wspomniana grzywna? Zależy to od sposobu, w jaki złamane zostaną przepisy. W przypadku publikacji sondaży wyborczych może ona wynosić od 500 tysięcy aż do 1 miliona złotych. Jeśli zaś chodzi o inne formy niedozwolonej agitacji wyborczej, grzywna może wynosić od 20 złotych do nawet 5 tysięcy.

Ewentualne przypadki łamania ciszy wyborczej należy zgłaszać funkcjonariuszom policji.

Skomentuj