Wydanie nr 145 / 2023   

 

piątek, 29 marzec 2024 18:47

Podsumowanie Inwestycji na Pomorskich Szlakach Kajakowych: Perspektywy i Wyzwania dla Powiatu Nowodworskiego Wyróżniony

Napisał
Podsumowanie Inwestycji na Pomorskich Szlakach Kajakowych: Perspektywy i Wyzwania dla Powiatu Nowodworskiego Urząd Marszałkowski
Starosta Nowodworski Jacek Gross uczestniczył w konferencji podsumowującej realizację inwestycji w ramach przedsięwzięć strategicznych Pomorskie Szlaki Kajakowe oraz Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.
Konferencja została zorganizowana  w Sali Okrągłej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Starosta podczas panelu dyskusyjnego omówił inwestycje, jakie Powiat Nowodworski zrealizował w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną” tj.: przebudowę mostów w Tujsku, Żelichowie i mostu obrotowego w Rybinie oraz budowę przystani żeglarskiej w Nowym Dworze Gdańskim wraz z zakupem wyposażenia.

W trakcie dyskusji Starosta przedstawił jakie problemy napotkał Powiat w trakcie realizacji ww. inwestycji, zwłaszcza w zakresie uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zwrócił uwagę na fakt, iż bez otrzymania wsparcia ze środków unijnych realizacja inwestycji o wartości blisko 11,5 mln złotych byłaby niemożliwa biorąc pod uwagę możliwości finansowe Powiatu Nowodworskiego.

Pan Starosta podkreślił, że liczymy na dalsze wsparcie w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, w której planujemy realizację kolejnych ważnych inwestycji, również w zakresie turystyki żeglarskiej.

Skomentuj