Wydanie nr 56 / 2023   

 

piątek, 02 luty 2024 14:05

Wójt Gminy Stegna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr: 22/3, 22/5 i 29, położonych w miejscowości Junoszyno, stanowiących własność Gminy Stegna.

Napisał

Wyciąg z ogłoszenia o Przetargu. Wójt Gminy Stegna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr: 22/3, 22/5 i 29, położonych w miejscowości Junoszyno, stanowiących własność Gminy Stegna.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Pow.

w ha.

Nr Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł

Wysokość Wadium

Przeznaczenie
w mpzp/ w studium

1.

Junoszyno ul. Szkolna

22/3

0,1577 ha

GD2M/00050826/7

320.000,00 zł.

64.000,00 zł.

W MPZP wsi Junoszyno działka   położona jest w strefie ochrony układu ruralistycznego, na obszarze oznaczonym symbolem MN/U65 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych oraz tereny wód powierzchniowych.

2.

Junoszyno ul. Bursztynowa

22/5

0,1140 ha

GD2M/00050826/7

260.000,00 zł.

52.000,00 zł.

W MPZP wsi Junoszyno działka   położona jest w strefie ochrony układu ruralistycznego, na obszarze oznaczonym symbolem MN/U65 określającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wykluczeniem kempingów i pól biwakowych oraz tereny wód powierzchniowych.

3.

Junoszyno ul. Łąkowa

29

0, 2200 ha

GD2M/00055349/4

370.000,00 zł.

74.000,00 zł.

W MPZP wsi Junoszyno działka   położona jest częściowo w terenach zabudowy letniskowej oraz częściowo w terenach wód powierzchniowych.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne:

a) w odniesieniu do osób fizycznych - osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika z podpisem poświadczonym notarialnie,

b) w odniesieniu do spółek osobowych i handlowych oraz innych osób prawnych przez osobę lub osoby uprawnione do ich reprezentowania na podstawie aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru lub przez upoważnionego pełnomocnika z podpisem poświadczonym notarialnie,

c) cudzoziemcy – w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 22/3, położonej w Junoszynie został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie, dnia 25.09.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym,

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 22/5, położonej w Junoszynie został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie, dnia 25.09.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym,

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 29, położonej w Junoszynie został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie, dnia 25.09.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym,

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 22/3, położonej w Junoszynie został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie, dnia 14.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym,

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 22/5, położonej w Junoszynie został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie, dnia 14.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym,

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 29, położonej w Junoszynie został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie, dnia 14.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetargi odbędą się według ww. kolejności dnia 08.03.2024 r. od godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie przy ulicy Gdańskiej 34 pokój nr 1a.

Przewidywany czas na przeprowadzenie procedury przetargowej dla jednej działki wynosi ok. 15 min.

W przypadku braku oferentów dla danej działki, rozpoczyna się procedura przetargowa dla następnej według kolejności działki bez przerwy.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Gminy Stegna Nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 w BS Stegna w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 04.03.2024 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w Stegnie.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą " o podatku od towarów i usług" z dnia 11.03.2004 r.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stegna oraz opublikowane na stronach internetowych Gminy Stegna tj. www.stegna.pl, oraz BIP Stegna.

Skomentujjoomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl