Wydanie nr 338 / 2023   

 

poniedziałek, 13 listopad 2023 23:29

Nabór uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiercinach Wyróżniony

Napisał

Nabór uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiercinach

W związku z planowanym w styczniu 2024 r. otwarciem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiercinach, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że można składać wnioski o skierowanie na udział w zajęciach w ww. placówce wsparcia.

Wnioski składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Plac Wolności 26.

Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które zostały skierowane do ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim w oparciu o następujące dokumenty:

  1. Wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego;
  2. Wywiad środowiskowy;
  3. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych;
  4. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie;
  5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli osoba takie posiada.

 

Inf, foto: Gmina Nowy Dwór Gd.

Skomentuj