Wydanie nr 338 / 2023   

 

piątek, 20 październik 2023 10:34

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego 

Napisał
Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego 
                                                      
Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 października 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru przy ulicy Warszawskiej 28 B zostały wywieszone na okres 21 dni - wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa  przeznaczonych do dzierżawy.   

Skomentuj