Wydanie nr 268 / 2023   

 

czwartek, 10 sierpień 2023 17:04

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Napisał

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Lp

Miejscowość

Nr działki

Pow.

w ha

Nr KW

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu

Czas trwania umowy

Uwagi

1.

Stegna

993

1,5700 ha

GD2M/  00048242/2

Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako RIIIa i RIIIb - grunty orne
W-RIIIa i W-RIIIb - grunty pod rowami

Czynsz dzierżawny w wysokości 2.288,00 zł. netto rocznie,  płatny do 30 listopada.

do 31.12.2026 r.

Dzierżawca wyłoniony w trybie bezprzetargowym. Czynsz dzierżawny zwolniony jest z podatku VAT. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty podatku rolnego. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stegnie, oraz podany na stronę internetową  www.stegna.pl    oraz BIP Stegna dnia 10 sierpnia 2023 r. na okres 21 dni.

Skomentuj