Wydanie nr 92 / 2023   

 

sobota, 11 marzec 2023 23:38

„Żuławy są idealnym miejscem do życia”. Debata oksfordzka  Wyróżniony

Napisał

„Żuławy są idealnym miejscem do życia”. Debata oksfordzka 

Dnia 10 marca 2023 roku w Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się debata oksfordzka w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” realizowanego dla Partnerstwa - Obszar Funkcjonalny Żuławy na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Obecna edycja CWD+ wdrażana jest przez Fundację Fundusz Współpracy oraz Związek Miast Polskich. Organizatorem debaty było Powiat Nowodworski Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim przy współpracy Klub Nowodworski, Żuławskiego Parku Historycznego oraz przedstawicieli Związku Miast Polskich.
Celem spotkania było pogłębienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Nowodworskiego na potrzeby przygotowywanej strategii dla Żuław.
Debata miała za zadanie obronić lub obalić tezę sformułowaną na początku spotkania: „Żuławy są idealnym miejscem do życia”.
Młodzież wykazała się ogromną wiedzą merytoryczną na temat Żuław i żarliwie broniła argumentów swojej strony. Utrudnieniem dla debatujących był fakt, że uczestnicy wylosowali stronę debaty dzień przed spotkaniem. Musieli zatem być przygotowani na argumentację zarówno propozycji, jak i opozycji oraz umieć obronić argumenty, z którymi nie musieli się w rzeczywistości zgadzać. Na uwagę zasługuje również fakt, że debata przebiegała zgodnie z zasadami debaty oksfordzkiej, a uczniowie pokazali, że można dyskutować i spierać się siłą argumentów w sposób kulturalny.
 
W rolę Marszałka debaty wcielił się Starosta Powiatu Nowodworskiego – Jacek Gross a w rolę Sekretarza debaty - Pani Kamila Ziętek. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego – Jacek Michalski, dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu Powiatu oraz mieszkańcy.
Osoby uczestniczące w spotkaniu (debatujący i publiczność) miały możliwość poszerzenia wiedzy o naszym regionie, zwrócenia uwagi na sprawy nurtujące mieszkańców, jak również wyrażenia swojej opinii, co mogłoby się przyczynić do tego, aby Żuławy stały się miejscem przyjaznym młodym ludziom.
Była to już trzecia debata oksfordzka z młodzieżą przeprowadzona w ramach procesu opracowania Strategii Rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Żuławy. Zebrany podczas spotkania materiał posłuży do sformułowania celów oraz przedsięwzięć na etapie pracy nad strategią dla Obszaru Funkcjonalnego Żuławy.
 
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata26
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata27
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata28
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata29
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata22
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata23
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata24
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata25
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata19
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata20
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata21
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata15
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata16
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata17
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata18
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata11
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata12
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata13
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata14
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata07
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata08
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata09
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata10
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata03
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata04
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata05
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata06
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata01
Żuławy są idealnym miejscem do życia debata02
Previous Next Play Pause
 

Skomentuj