Wydanie nr 92 / 2023   

 

piątek, 10 marzec 2023 15:45

Specjalna platforma internetowa pomoże dzieciom w kryzysie Wyróżniony

Napisał
Specjalna platforma internetowa pomoże dzieciom w kryzysie pixabay

Specjalna platforma internetowa pomoże dzieciom w kryzysie. Portal ma ułatwić rozpoznanie depresji i innych zaburzeń u ludzi młodych. Zawiera też materiały edukacyjne m.in. dla rodziców i nauczycieli.

Wystarczy wejść na stronę pomorskiedlaciebie.pl, by skorzystać z kompleksowego przewodnika, pomagającego dzieciom w kryzysie, ich rodzicom i nauczycielom. Pierwsza w Polsce platforma informacyjno-edukacyjno-koordynująca została zaprezentowana w poniedziałek, 6 marca w Gdańsku. To element projektu „Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży”.

Czym jest Lepsza przyszłość?

To projekt, którego pomysł powstał w urzędzie marszałkowskim, a jego realizatorem jest Wojewódzki Szpital Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku. Ma przeciwdziałać zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży. Dotyczy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Chodzi w nim o budowanie u dzieci i rodzin mechanizmów radzenia sobie w sytuacji kryzysowej m.in. poprzez zwiększenie zaangażowania i wsparcia systemowego ze strony nauczycieli oraz pedagogów. Jak mówił dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku dr n. ekon. Mariusz Kaszubowski ważne jest niedostawianie kolejnych łóżek i hospitalizacja pacjentów, ale pomoc na przykład w postaci porad psychologicznych, sesji psychoterapii rodzinnej i sesji wsparcia psychospołecznego. Skąd pomysł? To odpowiedź na wzrost liczby młodych pacjentów z obniżonym nastrojem, depresją i zaburzeniami lękowymi, które nasiliły się w związku z pandemią. Projekt jest skierowany do 1831 mieszkańców naszego regionu. W pierwszym roku jego istnienia ze wsparcia skorzystało 750 osób.

Nowa platforma

Jednym z elementów projektu Lepsza przyszłość, którego realizatorem jest Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, jest informacyjno-edukacyjno-koordynująca strona internetowa skierowana do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Platforma ma przyczynić się do wzrostu świadomości dotyczącej wczesnego rozpoznawania objawów depresji u nieletnich oraz dzielić się dobrymi praktykami dotyczącymi profilaktyki, wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jak zapewnia dr inż. Tomasz Kobus, prezes spółki eHealth Solutions, specjalista ds. analizy oraz informatyzacji procesów biznesowych w zdrowiu i medycynie portal pomorskiedlaciebie.pl jest prosty i intuicyjny w obsłudze, a także nieprzeładowany treścią.

Dla kogo i jak działa portal?

Składa się z trzech kafelków: dla siebie, dla kogoś oraz pilna pomoc. Moduł dla siebie jest skierowany do osób między 12. a 25. r.ż., które poszukują pomocy, z takimi problemami, jak m.in.: lęki, depresja, samookaleczenia, myśli/próby samobójcze, stres czy hejt. Jest w nim mapa z wyszukiwarką. Jeśli osoba poszukująca pomocy wyrazi zgodę na lokalizację telefonu czy komputera, wtedy pokaże jej się najbliższa placówka, w której znajdzie pomoc. Ponadto, wypełniając test z pytaniami z różnych dziedzin można uzyskać wstępną diagnozę w postaci karty w PDF, z którą można udać się do specjalisty. W module dla kogoś informacji mogą poszukiwać rodzice lub opiekunowie, a także nauczyciele, jeśli u swoich dzieci czy podopiecznych zauważą np. niepokojące zachowanie, czy stan emocjonalny m.in.: depresje, myśli samobójcze czy stan wywołany śmiercią bliskiej osoby. W tym module są również szkolenia on-line dotyczące postępowania w sytuacji kryzysu psychicznego oraz promocji zdrowia psychicznego. Ostatni moduł to pilnie potrzebuję pomocy, w którym podane są numery telefonów. Na przykład nr alarmowy 112, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz telefon zaufania dla dorosłych 116 123. Co ważne, w ramach portalu istnieje możliwość rozmowy z psychologiem w postaci czatu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 20.00, a w weekendy od 8.00 do 16.00.

– Warto dodać, że wszystkie rozmowy są w pełni anonimowe – tłumaczy dr Tomasz Kobus.

W każdym z modułów znajdują się także artykuły. Portal ma charakter edukacyjny, a znajdująca się w nim baza będzie rozwijana.

 

 

 

Przyczyny problemów psychicznych

W czasie konferencji głos zabrał marszałek Mieczysław Struk. Mówił, że na zdrowie psychiczne wszystkich, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, wpłynęły pandemia koronawirusa, wojna w Ukrainie, a także problemy gospodarcze. Winna jest też wieloletnia zapaść z ochronie zdrowia psychicznego, niedofinansowanie świadczeń zdrowotnych i braki kadrowe. Dlatego powinniśmy odpowiednio wcześnie reagować, aby zapobiegać pogłębiającemu się kryzysowi psychicznemu nieletnich.

– Jest to tym bardziej pilne, że ze strony władz centralnych działania naprawcze, organizacja nowego modelu wsparcia, są wciąż daleko niewystarczające i spóźnione. Nie uwzględniają złożonych przyczyn obecnego stanu. Skutecznych działań prewencyjnych, skoncentrowanych na budowaniu właściwego i bezpiecznego środowiska dla rozwoju zdrowia psychicznego młodego pokolenia nie ma niestety – podkreślił marszałek województwa.

Samorząd wspiera opiekę psychiatryczną

Co zrobił samorząd? Bierze m.in. udział w tworzeniu dokumentów strategicznych, prowadzi pomorski zespół ds. zdrowia psychicznego. Podlegają mu trzy szpitale psychiatryczne, które dysponują 1259 łóżkami.

– W Słupsku, Starogardzie Gdańskim i Kościerzynie działają już centra zdrowa psychicznego dla dorosłych, które zapewniają wizyty terapeutyczne w poradniach oraz na oddziałach dziennych. Wkrótce taka placówka będzie też w Gdańsku. Natomiast dla dzieci i młodzieży utworzono ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – powiedziała członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Z budżetu województwa oraz funduszy unijnych dofinansowane są też remonty istniejących obiektów, wyposażenie oddziałów szpitalnych czy poradni. W latach 2018- 2023 to łącznie prawie 66 mln zł.

– Chcemy także wykorzystać członkostwo Polski i Pomorza w Unii Europejskiej dla kreowania lepszego środowiska naszego życia, w szkołach, miejscach pracy, większej mobilności czy oferty czasu wolnego. Celem jest nie tylko sam wzrost gospodarczy, w którym Pomorze pozostaje liderem w kraju, ale w coraz większym stopniu jakość naszego życia – jako najlepszy sposób dla zapewnienia dobrostanu Pomorzan w każdym wieku – zaznaczył marszałek Mieczysław Struk.

 

Portal dla Ciebie 1024x487

 

Zaburzenia psychiczne, zawód miłosny, problemy w szkole

To najczęstsze przyczyny prób samobójczych. W ciągu dwóch ostatnich lat liczba takich prób wśród młodych ludzi wzrosła w naszym województwie o około 80 przypadków.

– Łącznie odnotowaliśmy 377 takich przypadków – poinformowała kom. Beata Kurek, zastępczyni naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku.

W tym samym czasie liczba samobójstw utrzymała się na tym samym poziomie. Zarówno w 2021 r., jak i 2022 r. 14 osób odebrało sobie życie. W styczniu i lutym bieżącego roku Policja odnotowała już 63 próby samobójcze i jedno skuteczne samobójstwo.

– Dotyczy to przede młodych osób w wieku od 13 do 18 r ż. Znacznie częściej próby samobójcze podejmują dziewczęta. W tym roku na 63 przypadki targnięć na własne życie, aż 49 dotyczyło właśnie dziewcząt – wyliczała komisarz Beata Kurek.

U większości osób, które próbowały odebrać sobie życie już wcześniej zdiagnozowano zaburzenia psychiczne.

– W każdym przypadku bez względu na przyczynę naszym zdaniem jest wsparcie młodego człowieka i pomoc w wyjściu z kryzysu – podkreśla policjantka.

Pomorska policja m.in. uruchomiła specjalny telefon zaufania. Prowadzi spotkania w szkołach z dziećmi, nauczycielami i rodzicami.

Skomentuj