Wydanie nr 330 / 2022   

 

piątek, 28 październik 2022 16:06

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 28 października 2022 r.

Napisał
Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 28 października 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, użyczenia i sprzedaży.  
 
Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 ze zmianami o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia, użyczenia oraz sprzedaży następujące nieruchomości:
1.
Nr ewidencyjny nieruchomości – część działki nr 231/11 Sztutowo
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/000002305/8
Powierzchnia w  ha/m2 –  200 m2, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Turystyczna
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 3 lat
Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej,
Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 700 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
2.
Nr ewidencyjny nieruchomości –  część działki nr 310/1 Sztutowo
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00000446/4
Powierzchnia w  ha/m2 – 2m 2, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 3 lat
Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na reklamę
Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 700 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
3.
Nr ewidencyjny nieruchomości –  działka 2/7 Sztutowo
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00045099/3
Powierzchnia w  ha/m2 – 351 m 2, Położenie nieruchomości – Sztutowo
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa użyczenia, na okres do 3 lat
Przeznaczenie –  umowa użyczenia, z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej,
Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – bezpłatna umowa użyczenia
4.
Nr ewidencyjny nieruchomości –  część działki 17 Płonina
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00039745/2
Powierzchnia w  ha/m2 – 30 m 2, Położenie nieruchomości – Płonina
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa użyczenia, na okres do 3 lat
Przeznaczenie –  umowa użyczenia, z przeznaczeniem do zagospodarowania rekreacyjnego
Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – bezpłatna umowa użyczenia
5.
Nr ewidencyjny nieruchomości –  część działki 769/1 Kąty Rybackie
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00048165/8
Powierzchnia w  ha/m2 – 1 m 2, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 3 lat
Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na reklamę
Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 340 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy
6.
Nr ewidencyjny nieruchomości –  działka 30/46 Grochowo Trzecie
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00044905/0
Powierzchnia w  ha/m2 – 305 m 2, Położenie nieruchomości – Grochowo Trzecie
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 3 lat
Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 500 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy
7.
Nr ewidencyjny nieruchomości –  część działki 690 Kąty Rybackie
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00039019/4
Powierzchnia w  ha/m2 – 200 m 2, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 3 lat
Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 500 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
8.
Nr ewidencyjny nieruchomości –  część działki 349/3 Sztutowo
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00059735/5
Powierzchnia w  ha/m2 – 5m 2, Położenie nieruchomości – Sztutowo
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 3 lat
Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na reklamę
Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 1700 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy
9.
Nr ewidencyjny nieruchomości –  część działki 324/4 Kąty Rybackie
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00063710/5
Powierzchnia w  ha/m2 – 25 m 2, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie ul. Rybacka 41 a
Opis nieruchomości – nieruchomość lokalowa
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 1 roku
Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na cele bytowe
Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 500 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy
10.
Nr ewidencyjny nieruchomości –  dz. 106/2 Sztutowo
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/0045099/3
Powierzchnia w  ha/m2 – 90 m 2, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Wąska
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Forma sprzedaży, dzierżawy – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej
Przeznaczenie –  sprzedaż w trybie bezprzetargowym
Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – wartość nieruchomości 23.800 zł
11.
Nr ewidencyjny nieruchomości –  część działki 357/43 Sztutowo
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00045099/3
Powierzchnia w  ha/m2 – 10 m 2, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Zalewowa
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 3 lat
Przeznaczenie –  dzierżawa, z przeznaczeniem na miejsce postojowe
Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 100 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy
Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia  28.10.2022 r. do 17.11.2022 r.
                                                                                                                                                                                                          
Wójt   Gminy Sztutowo
Robert Zieliński
/podpis nieczytelny/
 
 
 
 
Zawiadomienie Wójt Gminy Sztutowo
 
Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 28.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia, użyczenia oraz sprzedaży.
Wykaz zamieszczony będzie od dnia  28.10.2022 r. do 17.11.2022 r.
 
Wójt Gminy Sztutowo
Robert Zieliński
/podpis nieczytelny/

                                                                                                       

Skomentuj