Wydanie nr 330 / 2022   

 

piątek, 23 wrzesień 2022 19:28

Nowy bus i remont WTZ w Jantarze. Podpisane umowy z PFRON-em. Wyróżniony

Napisał
W Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach współpracy z PFRON.

Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski oraz Pan Marcin Głowacki Członek Zarządu podpisali dwie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez Pana Dariusza Majorka Dyrektora Pomorskiego Oddziału PFRON.

 
Dzięki zawartym umowom dofinansowane zostaną dwa projekty:
 
1. „Mobilność to wolność” w ramach którego Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim zakupi busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania tego projektu to kwota 120.000,00 zł.
 
2. „Remont WTZ w Jantarze”, który będzie realizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR”. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 131 050,39 zł zostanie przeznaczone na remont dachu, trzech pracowni oraz biura w budynku warsztatu terapii zajęciowej.
 
Oba przedsięwzięcia zrealizowane zostaną w ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami III”. Rokrocznie dzięki wzorowej współpracy Powiatu Nowodworskiego z Pomorskim Oddziałem PFRON realizowane są projekty mające na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych.

Skomentuj