Wydanie nr 273 / 2022   

 

czwartek, 15 wrzesień 2022 13:50

Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze na finiszu. Konferencja i wizyta na placu budowy. Wyróżniony

Napisał
W Żuławskim Parku Historycznym odbyła się konferencja poświęcona budowie wrót sztormowych na rzece Tudze w ramach unijnego projektu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap II”. Inwestycja zmierza ku końcowi. Zaawansowanie robót wynosi 95 proc. Za realizację projektu jest odpowiedzialne PGW Wody Polskie.


Podczas konferencji w Nowym Dworze Gdańskim, która odbyła się w czwartek, 15 września, przedstawiciele lokalnych samorządów zapoznali się z postępami robót. Wzięli też udział w wizycie studyjnej na budowie. Ta ważna dla regionu inwestycja nie ma przed nimi żadnych tajemnic.

Ochrona Żuław Wiślanych

Żuławy Wiślane to malowniczy i unikatowy teren znajdujący się w północno-środkowej części Polski, który ze względu na swoje położenie jest zagrożony powodziami. Obecnie na terenie Żuław Wiślanych realizowany jest projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, który jest kolejnym etapem programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)”, zwanego „Programem Żuławskim – 2030”. Obejmuje on pięć zadań, a jednym z nich jest budowa wrót sztormowych na rzece Tudze – prawym dopływie Szkarpawy.

Wrota na Tudze

Tuga przepływa przez Nowy Dwór Gdański, gdzie wezbrania sztormowe napływające z Zalewu Wiślanego wielokrotnie przyczyniały się do podtopień na terenie miasta. Budowane wrota ochronią obszar ok. 100 km2, zamieszkany przez ponad 15 tysięcy osób. Znajdują się one w ujściowym odcinku rzeki Tugi do Szkarpawy, na terenie gminy Stegna, w powiecie nowodworskim.
Oprócz budowy wrót przeciwpowodziowych, projekt unijny obejmuje m.in. wykonanie robót umocnieniowych w międzywalu, które są już ukończone w 90%. Zakończono również prace przy budowie przelewu bocznego (budowli przerzutowej) do kanału Pryżnik, natomiast przebudowa samego kanału Pryżnik na odcinku ok. 2,5 km jest na ukończeniu. Pozostały do wykonania roboty przy prawym brzegu rzeki Tugi oraz roboty drogowe.

 

 

Specyfika wrót sztormowych

Wrota przeciwpowodziowe to żelbetowa budowla trójprzęsłowa, z dwoma przęsłami o szerokości po 6,5 m oraz jednym przęsłem o świetle 3,0 m. Między przęsłami umieszczone są grodzie, które zamykają się przy nadejściu fali powodziowej. Zamykanie będzie automatyczne lub ręczne. Nadmiar wody dopływający Tugą, w sytuacji zamkniętych wrót, zostanie skierowany przez budowlę przelewową, kanał Pryżnik i Linawę do Szkarpawy i następnie do Zalewu Wiślanego.
Nadal trwają prace związane z automatyką wrót przeciwpowodziowych, które będą zamykać się automatycznie, gdy poziom wody w Szkarpawie wyniesie 0,6 m n.p.m. Przy zamkniętych wrotach, jeżeli poziom wody w rzece Tudze będzie rósł i osiągnie rzędną 0,65 m n.p.m., przelew boczny do kanału Pryżnik będzie stopniowo się otwierał. Woda przepłynie wówczas przez budowlę przerzutową i dalej poprzez koryto Linawy do przepompowni Chłodniewo. Gdy poziom wody w Tudze się obniży i nastąpi jego wyrównanie przed i za wrotami, wrota sztormowe zostaną ponownie otwarte.

Wsparcie Funduszy Europejskich

Projekt „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław” jest w 85% dofinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Instytucją nadzorującą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 15% środków na realizację zadań pochodzi z budżetu państwa. Wartość projektu wynosi 130 117 669, 90 złotych. Przewidywalny termin zakończenia inwestycji to 31 października 2022 r.

 
wrota sztormowe tuga 35
wrota sztormowe tuga 01
wrota sztormowe tuga 02
wrota sztormowe tuga 03
wrota sztormowe tuga 04
wrota sztormowe tuga 05
wrota sztormowe tuga 06
wrota sztormowe tuga 07
wrota sztormowe tuga 08
wrota sztormowe tuga 09
wrota sztormowe tuga 10
wrota sztormowe tuga 11
wrota sztormowe tuga 12
wrota sztormowe tuga 13
wrota sztormowe tuga 14
wrota sztormowe tuga 15
wrota sztormowe tuga 16
wrota sztormowe tuga 17
wrota sztormowe tuga 18
wrota sztormowe tuga 19
wrota sztormowe tuga 20
wrota sztormowe tuga 21
wrota sztormowe tuga 22
wrota sztormowe tuga 23
wrota sztormowe tuga 24
wrota sztormowe tuga 25
wrota sztormowe tuga 26
wrota sztormowe tuga 27
wrota sztormowe tuga 28
wrota sztormowe tuga 29
wrota sztormowe tuga 30
wrota sztormowe tuga 31
wrota sztormowe tuga 32
wrota sztormowe tuga 33
wrota sztormowe tuga 34
wrota sztormowe tuga 36
wrota sztormowe tuga 37
wrota sztormowe tuga 38
wrota sztormowe tuga 39
wrota sztormowe tuga 40
wrota sztormowe tuga 41
wrota sztormowe tuga 42
Previous Next Play Pause

Skomentuj