Wydanie nr 273 / 2022   

 

środa, 07 wrzesień 2022 16:44

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Napisał
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
 
 
Lp
Miejscowość
Nr działki
Pow.
w ha
Nr KW
Opis nieruchomości
Wysokość czynszu
Czas trwania umowy
Uwagi
1.
Drewnica
151/2
0,0699 ha
GD2M
/00049127/7
Działka niezabudowana W MPZP wsi Drewnica działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności (5.2.MNn).
420,00 zł. netto rocznie. Czynsz roczny płatny do 31 sierpnia każdego roku, a za rok 2022 przed podpisaniem umowy.
do 31 
sierpnia 2025 r.
Dzierżawca wyłoniony w trybie bezprzetargowym. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.
2.
Drewnica
152/1
0,0215 ha
GD2M
/00056517/0
Działka niezabudowana W MPZP wsi Drewnica działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności (5.2.MNn).
130,00 zł. netto rocznie. Czynsz roczny płatny do 31 sierpnia każdego roku, a za rok 2022 przed podpisaniem umowy.
do 31 
sierpnia 2025 r.
Dzierżawca wyłoniony w trybie bezprzetargowym. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.
3.
Drewnica
152/3
0,0838 ha
GD2M
/00056517/0
Działka niezabudowana W MPZP wsi Drewnica działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności (5.2.MNn).
503,00 zł. netto rocznie. Czynsz roczny płatny do 31 sierpnia każdego roku, a za rok 2022 przed podpisaniem umowy.
do 31 
sierpnia 2025 r.
Dzierżawca wyłoniony w trybie bezprzetargowym. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.
 
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stegnie, oraz podany na stronę internetową  www.stegna.pl  oraz BIP Stegna dnia 07.09.2022 r. na okres 21 dni.

Skomentuj