Wydanie nr 177 / 2022   

 

czwartek, 21 kwiecień 2022 23:07

Do 27 kwietnia potrwają policyjne działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Wyróżniony

Napisane przez żuławy tv

Policjanci ruchu drogowego prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Podczas akcji policjanci z drogówki zwracają szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych. Reagują również na wszystkie naruszenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego. Policjanci w trakcie prowadzonych działań rozdają opaski odblaskowe.

Na drogach powiatu funkcjonariusze referatu ruchu drogowego nowodworskiej komendy prowadzą działania prewencyjno-kontrolne „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, które potrwają do 20 kwietnia. Szczególną uwagę zwrócą na zachowanie kierowców wobec pieszych oraz będą sprawdzać przestrzeganie przepisów przez pieszych.
Pod szczególnym nadzorem będą miejsca, które w ocenie mundurowych bywają niebezpieczne dla pieszych, w tym rejony głównych skrzyżowań.

Przypominamy, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

- zachować szczególną ostrożność,
- zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście (przy czym kierujący tramwajem ustępuje pierwszeństwa tylko pieszemu znajdującemu się na przejściu).


Jednak każdy pieszy powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Powinien też pamiętać, aby przestrzegać zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Zaplanowane działania obejmą również rowerzystów, którzy podobnie jak piesi zaliczani są do grupy „niechronionych”, oni także powinni zadbać o swoją widoczność na drodze. Kamizelka odblaskowa, choć nie jest obowiązkowa, sprawia, że kierowcy dużo wcześniej zauważają rowerzystę. Równie ważne dla ich bezpieczeństwa są prawidłowo działające światła roweru.

Niezależnie od tego, w jakim charakterze korzystamy z drogi, pamiętajmy, aby robić to w sposób, który nie koliduje z przepisami prawa i nie zagraża innym uczestnikom ruchu.

Informacja: KPP Nowy Dwór Gd

Skomentuj