Wydanie nr 146 / 2022   

 

wtorek, 15 marzec 2022 19:25

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy Wyróżniony

Napisał
Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 12 marca prowadzona przez gminy rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL oraz podjąć pracę i pozostać w Polsce, rozpocznie się w środę (16 marca).
Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:
 
- są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
- są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
- są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy,
 który/która ma Kartę Polaka, lub
- są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.
 
Wniosek o nadanie numeru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana na podstawie oświadczenia.
 
Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.
 
Co należy przygotować?
- Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Formularz można też dostać w dowolnym urzędzie gminy. Można też pobrać wniosek w rosyjskiej wersji językowej.
- Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm (szerokość x wysokość), jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie. Warto sprawdzić, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.
- Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
- Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
 
Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.
 
Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach:
- Отримай номер PESEL та довірений профіль – послуга для громадян України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни , https://www.gov.pl/.../uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil...
- Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .https://www.gov.pl/.../uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil...
 
Sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL można załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stegnie przy ul Gdańskiej 34 ,pokój nr 3.
Urząd czynny w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do środy
w czwartki od 7.00 do 16.00
w piątki od 7.00 do 14.00
 
Załączniki:
ulotka informacyjna/інформаційний листок https://stegna.pl/.../e86db746-3997-4241-b002.../ulotka.pdf
 

Skomentuj