Wydanie nr 92 / 2023   

 

piątek, 23 grudzień 2022 18:05

Gmina Sztutowo. Budżet jednogłośnie przyjęty.

Napisał
Gmina Sztutowo. Budżet jednogłośnie przyjęty. fot. Gmina Sztutowo

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Sztutowo, radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia przyszłorocznego budżetu. W czwartek, 22 grudnia br. odbyła się sesja Rady Gminy Sztutowo, podczas której radni zagłosowali za przyjęciem budżetu gminy na 2023 r. Na 12 obecnych, za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni.

-Bardzo dziękuję Państwu Radnym za przyjęcie dokumentu. Dokument uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W tych trudnych czasach zarządzanie środkami publicznymi jest sporym wyzwaniem. Dokładamy starań, aby zrównoważyć dochody z wydatkami. Przyszły rok będzie obfitował w ważne dla Gminy Sztutowo przedsięwzięcia tj. budowa cmentarza komunalnego, budowa kompleksu sportowo - kulturalnego, remonty dróg lokalnych oraz wsparcie szeregu inicjatyw stworzonych dla naszych mieszkańców.
Istotnym jest, iż Gmina Sztutowo nie zamierza zaciągać żadnych zobowiązań. Podatki i opłaty lokalne pozostaną na obecnym poziomie. Wszystkie wydatki będą ponoszone w granicach dostępnych środków budżetowych. System oszczędnościowy już funkcjonuje i sprawdza się, przynosząc efekty. Sukcesem jest podjęcie skutecznych działań, mających na celu uszczelnienie wydatków. Mamy świadomość, że nie wszystko uda się sfinansować, nie każde marzenie spełnić. Jednak dzięki zaangażowaniu i celowym wydatkowaniu środków publicznych jesteśmy w stanie zrealizować budżet 2023 r. - mówi Wójt Robert Zieliński

Podczas omawianej Sesji Rady Gminy - Radni złożyli Pani Iwonie Cich, prowadzącej obsługę Rady Gminy Sztutowo słowa podziękowania za trud i zaangażowanie. Dołączam się do złożonych podziękowań, kierując tym samym słowa uznania za wieloletnią pracę Pani Iwony Cich na rzecz Gminy Sztutowo”

Skomentuj