Wydanie nr 330 / 2022   

 

piątek, 28 październik 2022 07:49

Gmina Stegna przyjmuje zapotrzebowanie na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy Wyróżniony

Napisane przez Gmina Stegna
Gmina Stegna Gmina Stegna
Gmina Stegna przyjmuje zgłaszania zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy
 
W związku z procedowanymi przez Sejm RP pracami nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa przez gospodarstwa domowe, Wójt Gminy Stegna zwraca się z prośbą do mieszkańców naszej Gminy o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Stegna na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie Gminy.
 
Zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel należy składać u sołtysów, w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1, w sekretariacie lub telefonicznie pod numerem 55 247 81 71 wew. 44.
 
Zgodnie z projektem ustawy zakupu będą mogli dokonywać mieszkańcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach ustawy o dodatku węglowym lub spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego.
 
Informację o dystrybucji węgla na terenie gminy udzielą sołtysi wsi oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Skomentuj