Wydanie nr 231 / 2022   

 

POWIAT NOWODWORSKI

Kolejne dofinansowanie przyznane.   Powiat Nowodworski otrzymał pozytywną decyzję o przyznaniu środków finansowych z PFRON w ramach programu „Centra informacyjno-doradcze…
Nagrody Starosty Nowodworskiego dla nauczycieli z placówek oświatowych podległych starostwu  zostały wręczone.    Starosta Pan Jacek Gross wraz z Wicestarostą…
14 października obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. W Zespole Szkół przy Warszawskiej odbyła się uroczystość, w której nie…
W ślad za podpisaną we wrześniu br. umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu. „Program wyrównywania różnic…
Robocze spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych powiatu nowodworskiego. W dniu 12 października br. odbyło się kolejne z cyklu spotkań Starosty Pana…
Wiadomo już kto dostanie nagrodę starosty nowodworskiego w tym roku.   Starosta Nowodworski Jacek Gross po zapoznaniu się z protokołem…
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.   Dnia 30 września 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim…
Podpisanie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów. W dniu 29 września br. Pan Jacek Gross wraz…
Pomorska Izba Rolnicza Powiatu Nowodworskiego była inicjatorem spotkania rolników z przedstawicielami instytucji Wód Polskich, Regionalnego departamentu Ochrony Środowiska, koła łowieckiego…
Kwalifikacje Wojskowe w Powiecie nowodworskim  rozpoczęte.    W dniu 27 września rozpoczęła się na terenie powiatu nowodworskiego kwalifikacja wojskowa. W…
Zakończenie prac remontowych drogi powiatowej. Odbiór drogi w Broniewie.  Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz z Wicestarostą Barbarą Ogrodowską oraz Członkiem…
Za nami 28. edycja konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021” Starostwo Powiatowe przyznało bon gotówkowy dla wsi Tujsk za wyróżnienie w konkursie.…
Starosta Nowodworski wspólnie z przedstawicielami Powiatu złożył wizytę w Pomorskiej Szkole Rzemiosła w Gdańsku. Podczas spotkania dyrektor Pani Beata Wierzba…
Kwalifikację wojskową na terenie Powiatu Nowodworskiego przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Dworze Gdańskim w siedzibie przy ul. Drzymały 4,…
Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz z Członkiem Zarządu Andrzejem Sobocińskim podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym “TUGA “ Spółka z o.o.,…
Pracownicy Wody Polskie i dziennikarze Radio Gdańsk S.A. pływali szlakami żeglugowymi Żuław!  Odwiedzali ważne obiekty hydrotechniczne naszego regionu.   W ciągu…