Wydanie nr 177 / 2022   

 

POWIAT NOWODWORSKI

Powiat Nowodworski. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego podczas uroczystego spotkania w starostwie złożono podziękowania za trudną pracę, wkład i zaangażowanie. W…
Gminy z Powiatu Nowodworskiego otrzymały wsparcie finansowe w pierwszej turze z programu "Cyfrowa Gmina"  „Cyfrowa Gmina” - program skierowany do…
Wizyta Konsul Niemiec – rozmowy o możliwości współpracy Starosta Nowodworski Pan Jacek Gross wraz z Wicestarostą Panią Barbarą Ogrodowską w…
Pan Jacek Gross Starosta Nowodworski wraz z Wicestarostą Barbara Ogrodowska podpisali umowę na utworzenie i uruchomienie Ośrodka Wsparcia i Testów…
 To dobra wiadomość dla mieszkańców Stawca, którzy wiele lat czekali na drogę. Będzie remont drogi w Kmiecinie i w Stawcu. W…
Dokumentacja na remont odcinka drogi na trasie Mikoszewo - Drewnica - Dworek gotowa.  Spółka Europrojekt z Gdańska przekazała w dniu…
 Wojewoda poinformował o rozdysponowaniu środków w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Ile zyska nasz…
W Żuławskim Ośrodku Kultury świętowano Dzień Seniora 2021. Tradycyjnie były życzenia, podziękowania i bal. W uroczystościach wzięli udział seniorzy z…
Kolejne dofinansowanie przyznane.   Powiat Nowodworski otrzymał pozytywną decyzję o przyznaniu środków finansowych z PFRON w ramach programu „Centra informacyjno-doradcze…
Nagrody Starosty Nowodworskiego dla nauczycieli z placówek oświatowych podległych starostwu  zostały wręczone.    Starosta Pan Jacek Gross wraz z Wicestarostą…
14 października obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. W Zespole Szkół przy Warszawskiej odbyła się uroczystość, w której nie…
W ślad za podpisaną we wrześniu br. umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu. „Program wyrównywania różnic…
Robocze spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych powiatu nowodworskiego. W dniu 12 października br. odbyło się kolejne z cyklu spotkań Starosty Pana…
Wiadomo już kto dostanie nagrodę starosty nowodworskiego w tym roku.   Starosta Nowodworski Jacek Gross po zapoznaniu się z protokołem…
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.   Dnia 30 września 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim…
Podpisanie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów. W dniu 29 września br. Pan Jacek Gross wraz…