Wydrukuj tę stronę
sobota, 02 kwiecień 2022 16:04

Wójt Gminy Stegna ogłasza konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Stegna

Napisał

Wójt Gminy Stegna ogłasza konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Stegna.

Celem V Gminnego Konkursu Ekologicznego „Eko-zwierzątko z surowców wtórnych” jest zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się działaniami promującymi ochronę środowiska, wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych i w szkole, przeciwdziałanie zaśmiecaniu najbliższego otoczenia, poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami, upowszechnianie wiedzy na temat ekologii, dążenie do ograniczenia masy odpadów komunalnych u źródła,

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas szkół podstawowych z terenu Gminy Stegna. Wykorzystywane surowce powinny być czyste. Ocenie konkursowej będą podlegać  prace wykonane  indywidualnie ( prace zbiorowe nie podlegają ocenie)

Konkurs podzielony jest na kategorie:

- grupa wiekowa klas I-IV

- grupa wiekowa klas V-VIII

Szkolna komisja konkursowa powołana przez dyrekcję szkoły wyłoni trzy najciekawsze prace w każdej grupie wiekowej i sporządzi protokół z wyboru prac zaznaczając przyznane miejsce dla poszczególnych prac. Protokoły należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Stegnie w terminie do 16 maja 2022 r. do godz. 14.00

Ogłoszenie wyników konkursu: podsumowanie i zakończenie akcji nastąpi do 14.06.2022 r.

 

Informacja: Gmina Stegna