Wydrukuj tę stronę
środa, 18 maj 2022 15:44

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 18 maja 2022 r. 

Napisał
Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat
 
Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 ze zmianami) o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia na okres do 3 lat następujące nieruchomości:
1.
Nr ewidencyjny nieruchomości – 324/4 Kąty Rybackie, pomieszczenie użytkowe w budynku nr 192,
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00063710/5
Powierzchnia w  ha/m2 – 25 m2, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie ul. Rybacka 41 A
Opis nieruchomości – nieruchomość lokalowa
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa najmu, na okres do 3 lat
Przeznaczenie –  wynajem na cele socjalne, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Miesięczny czynsz dzierżawny 100 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 10- go każdego miesiąca
 
Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia  18.05.2022 r. do 8.06.2022 r.
 
Wójt Gminy
Robert Zieliński