Wydrukuj tę stronę
piątek, 11 luty 2022 01:30

Prace nad lokalizacją nowego cmentarza komunalnego. Projekt miejscowego planu do wglądu i dyskusja publiczna. Wyróżniony

Napisał
Prace nad lokalizacją nowego cmentarza komunalnego przechodzą w kolejny, ważny etap. 
 
W dniach 7 – 28 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sztutowie (Sala nr 1) oraz na stronie https://sztutowo.bipgmina.pl/ do publicznego wglądu będzie wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo dla cmentarza komunalnego wraz ze strefą ochrony sanitarnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 12.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sztutowie, ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo.

 Uwagi do projektu będzie można wnosić do dnia 25.04.2022 r.  

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szczegóły na stronie: pobierz  link