Wydanie nr 292 / 2019   
październik 19, 2019

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me

IX Sesja Rady Gminy Stegna. Zobacz czym zajmą się radni 3 października.

Ustalony porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Stegna VIII Kadencji Rady Gminy Stegna 2018 - 2023 zwołanej na dzień 3 października 2019 r.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Stegna w okręgu wyborczym
  Nr 8.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnego.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Zatwierdzenie porządku obrad.
 7. Przyjęcie protokołów z III, IV, V, VI i VII Sesji Rady Gminy Stegna.
 8. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 9. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku;
  • wyrażenia zgody na przedłużenie okresu umowy dzierżawy nieruchomości, mieszczącej się w budynku usadowionym na działce nr 203/1 położonej
   w miejscowości Stegna;
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chełmek-Osada;
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Przemysław II;
  • ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość i warunki wypłacania nagród
   i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stegna;
  • ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stegna;
  • przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
   i Młodzieży”,
  • przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Wójta Gminy Stegna dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Stegna w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
   i Młodzieży;
  • zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Stegna;
  • zmian budżetu gminy Stegna na rok 2019;
  • zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku
   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032.
 1. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, oraz w okresie między sesjami.
 2. Wolne wnioski i informacje.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Najnowsze

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.

Nowy Dwór Gd. 28-latek został …

Paź 14, 2019 Rate: 2.73

Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019

Czołowe zderzenie autobusu z o…

Lip 27, 2019 Rate: 0.00

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Facebook

Galeria artykułów

Przekop Mierzei Wiślanej. Przekazanie Wykonawcy placu budowy pod realizację zadania „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską część I”

Pierwsza ścieżka rowerowa w Gminie Ostaszewo już gotowa.

Gmina Stegna. Wójt gminy podpisała umowę na modernizację boiska w Stegnie.

Stegna. Jesienne nostalgie. Koncert wspomnień. Zaproszenie.

Sztutowo. Spacer krajobrazowy historyczno-przyrodniczy po miejscowości.

Kąty Rybackie. Wernisaż wystawy poplenerowej „Inkluzje Mierzei”

Trwa remont boiska w Stegnie. Nawodnienie i budowa zaplecza sanitarnego.

Sukces sportowy uczniów Zespołu Szkół

II Bursztynowy bieg i Marsz Nordic Walking. Sztutowo 2019