Wydanie nr 27 / 2020   
styczeń 27, 2020

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me

Edyta Kozakiewicz

Informacja dot. terminów wydawania żywności w styczniu 2020 r. w Gminie Sztutowo. Szczegóły na plakacie.

Ustalony porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Stegna VIII Kadencji Rady Gminy Stegna 2018 - 2023 zwołanej na dzień 29 stycznia 2020 r.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Plan pracy Rady Gminy Stegna na 2020 rok.
 9. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.;
 • rozpatrzenia petycji o ustalenie przyczyny blokującej możliwość podłączenia działek do sieci wodociągowej w miejscowości Tujsk;
 • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stegna;
 • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania;
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stegna, w roku szkolnym 2019/2020;
 • zmiany uchwały nr XX/159/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat;
 • zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020;
 • zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032.
 1. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, oraz w okresie między sesjami.
 2. Wolne wnioski i informacje.

 

Nowy Dwór Gd. Spacerujący dzik po mieście w Krynicy Morskiej lub na Mierzei to chleb powszedni, ale w Nowym Dworze Gdańskim? Nic dziwnego, że wywołało to poruszenie mieszkańców. Spacerującego, samotnego dzika zaobserwowano w niedzielne popołudnie w okolicach parku i kościoła na ul. Drzymały.

Jak się zachować? Niewątpliwie dzika nie wolno zaczepiać, karmić, straszyć. Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu z dzikiem. 

 

nowy dwór gd dzik w mieście
nowy dwór gd dzik w mieście (2)
nowy dwór gd dzik w mieście2
Previous Next Play Pause
nowy dwór gd dzik w mieście nowy dwór gd dzik w mieście (2) nowy dwór gd dzik w mieście2
 

 

fot. Julcia Rybałow

Sztutowo. Zaproszenie do udziału w warsztatach ekonomicznych i kulinarnych. Warsztaty poprowadzi technolog żywienia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie oraz Bank Żywności zapraszają na warsztaty kulinarne 14 lutego 2020 r. w sali nr 1 w Urzędzie Gminy w Sztutowie. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie i potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 55 247 71 09.

 

 

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że od poniedziałku 27.01 br. rozpoczną się roboty drogowe związane z przebudową ul. Dmowskiego w Stegnie, w związku z czym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Na czas prowadzenia robót zostanie wprowadzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.


Harmonogram realizacji poszczególnych elementów i etapów robót będzie przekazany mieszkańcom na początku przyszłego tygodnia. Terminarz wykonywania prac będzie stale aktualizowany o czym na bieżąco mieszkańców informować będzie Wykonawca robót. Prace powadzone będą na całym odcinku ulicy, w związku z powyższym dojazd do posesji mieszkańców będzie ograniczony.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i ograniczenia związane z prowadzonymi robotami, prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności podczas poruszania się na drodze.
Planowany termin zakończenia robót – maj 2020 r.
Wykonawcą zadania jest Grupa BMG Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.

W ramach realizacji zadania zaplanowano m.in.:
Wykonanie nawierzchni typu pieszo-jezdnej na istniejącej drodze gminnej;
Nawierzchnia z kostki betonowej o szerokości jezdni 5 m z podziałem nawierzchni na dwa kolory czerwony 2 m i szary 3 m;
Jezdnia ograniczona zostanie opornikami drogowymi wystającymi 5 cm nad powierzchnię jezdni;
Wykonanie odwodnienie jezdni kanalizacja deszczową do skrzyń rozsączających.
Przestawienie części ogrodzeń działek, które znajdują się w pasie drogowym poza granicami geodezyjnymi;
Montaż znaków drogowych i wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

stegna remont dmowskiego (2)
stegna remont dmowskiego (4)
stegna remont dmowskiego (5)
stegna remont dmowskiego (6)
stegna remont dmowskiego (7)
stegna remont dmowskiego (1)
Previous Next Play Pause
stegna remont dmowskiego (2) stegna remont dmowskiego (4) stegna remont dmowskiego (5) stegna remont dmowskiego (6) stegna remont dmowskiego (7) stegna remont dmowskiego (1)

Rok 2020 będzie wyjątkowy dla mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego, bowiem w tym roku miasto obchodzić będzie 450 – lecie swojego powstania.

Z inicjatywy rodziny Loitzów, 450 lat temu powstała osada Nowy Dwór (Tiegenhof/Tygenhof). Przy dzisiejszej ulicy Chrobrego, Michael Loitz zbudował zamek dając początek osadzie, która w późniejszym okresie stała się stolicą Żuław i głównym ośrodkiem ekonomii nowodworskiej. W roku 1776 Nowy Dwór uzyskał prawa gminne. Pod względem ludności i jej zamożności przypominał średniej wielkości miasteczko w Prusach Zachodnich. W roku 1859 król pruski Wilhelm IV nadał mu statut osady targowej, a w roku 1880 cesarz Wilhelm I – prawa miejskie. Mimo historycznych zawirowań, Nowy Dwór Gdański (przymiotnik dodano po II wojnie światowej)wciąż znajduje się na mapie Polski.

Jest stolicą Żuław i powiatu nowodworskiego. Mieszka w nim ponad 9 tys. osób, a wspólnie z 25 sołectwami tworzy 17 – tysięczną gminę. Rok 2020 poświęcony zostanie na przypomnienie wielu ważnych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim 450 – leciu. Nie zabraknie również imprez, podczas których mieszkańcy wspólnie z włodarzami będą świętowali ten piękny jubileusz. Patronat honorowy nad obchodami objął Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski.  

Informacja: FB Gmina Nowy Dwór Gdański

logo: k.dyl

 

 

Nowy Dwór Gdański.  Dziś nowodworscy policjanci przeprowadzają działania na ternie powiatu nowodworskiego "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego"

W czwartek  (23.01.2020 r.) na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonariusze policji przeprowadzą działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego".

Głównym celem przeprowadzenia działań jest zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem osób pieszych oraz rowerzystów, a także właściwych relacji kierujący – pieszy. Policjanci zwrócą szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, a także na zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników. W trakcie działań policjanci będą przypominać o używaniu przez niechronionych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych po zmierzchu. Mundurowi zwrócą również uwagę na obowiązkowe wyposażenie rowerów oraz na trzeźwość kierujących.

Przypominamy, że od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat. Pamiętajmy również o tym, że piesi, jak i rowerzyści są uczestnikami ruchu drogowego. Za jazdę rowerem bez obowiązkowego wyposażenia rowerów oraz za jazdę rowerem w stanie po spożyciu alkoholu bądź w stanie nietrzeźwości grozi mandat karny.

Zapraszamy do Klubu Seniora przy ul. 3 Maja 7 w Nowym Dworze Gdańskim. W ofercie sporo zajęć. Szczegóły na plakacie

Sztutowo. Remont ulicy Morskiej. Nowe miejsca parkingowe i chodniki, zatoczki dla meleksów powstaną w Sztutowie na ul. Morskiej (głównej drodze nad morze) Usprawni to dotychczasowe problemy z miejscami parkingowymi i przepustowością tej drogi turystom i mieszkańcom.

Ruszył remont wieloetapowy ulicy Morskiej w Sztutowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim. Powstanie około 50 miejsc parkingowych, strefy płatnego parkowania. Wszystko będzie utwardzone kostką brukową. Powstaną zatoczki dla meleksów i miejsca dla niepełnosprawnych. Kolejnym elementem będzie poprawa chodnika i nawierzchni drogowej. 

-Cieszę się na współpracę z powiatem. Nie stać nas na wielomilionowe inwestycje, ale staramy się etapami wykonywać prace i dbać o to, co mamy. Pamiętajmy, że Mierzeja i Powiat to nasze wspólne miejsce do życia i musimy o to dbać - mówi Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński.

Prace wykonuje firma FHU Szalczewscy. Termin zakończenia prac 15 kwietnia, wykonawca jednak zapewnia, że uda im się to wykonać szybciej, ponieważ pogoda sprzyja do tego typu prac.

remont morska sztutowo (2)
remont morska sztutowo (3)
remont morska sztutowo (4)
remont morska sztutowo (5)
remont morska sztutowo (6)
remont morska sztutowo (7)
remont morska sztutowo (8)
remont morska sztutowo (9)
remont morska sztutowo (10)
remont morska sztutowo (11)
remont morska sztutowo (12)
remont morska sztutowo (13)
remont morska sztutowo (14)
remont morska sztutowo (15)
remont morska sztutowo (16)
remont morska sztutowo (1)
remont parkingi sztutowo (14)
remont parkingi sztutowo (12)
remont parkingi sztutowo (6)
remont parkingi sztutowo (9)
remont parkingi sztutowo (7)
remont parkingi sztutowo (11)
remont parkingi sztutowo (4)
remont parkingi sztutowo (13)
remont parkingi sztutowo (10)
remont parkingi sztutowo (3)
remont parkingi sztutowo (15)
remont parkingi sztutowo (5)
remont parkingi sztutowo (1)
remont parkingi sztutowo (16)
remont parkingi sztutowo (2)
remont parkingi sztutowo (8)
Previous Next Play Pause
remont morska sztutowo (2) remont morska sztutowo (3) remont morska sztutowo (4) remont morska sztutowo (5) remont morska sztutowo (6) remont morska sztutowo (7) remont morska sztutowo (8) remont morska sztutowo (9) remont morska sztutowo (10) remont morska sztutowo (11) remont morska sztutowo (12) remont morska sztutowo (13) remont morska sztutowo (14) remont morska sztutowo (15) remont morska sztutowo (16) remont morska sztutowo (1) remont parkingi sztutowo (14) remont parkingi sztutowo (12) remont parkingi sztutowo (6) remont parkingi sztutowo (9) remont parkingi sztutowo (7) remont parkingi sztutowo (11) remont parkingi sztutowo (4) remont parkingi sztutowo (13) remont parkingi sztutowo (10) remont parkingi sztutowo (3) remont parkingi sztutowo (15) remont parkingi sztutowo (5) remont parkingi sztutowo (1) remont parkingi sztutowo (16) remont parkingi sztutowo (2) remont parkingi sztutowo (8)

W niedzielę grupa ultra maratończyków wystartowała z Mikoszewa, pokonując trasę plażami Sztutowa i Krynicy Morskiej, kończąc bieg na granicy państwa w Piaskach. To charytatywna akcja „Każdy ma swój krwiobieg„której celem jest promocja honorowego oddawania krwi. W niedzielę na plażach Mierzei Wiślanej odbyła się czwarta edycja akcji.

W akcję zaangażowały się Gminy Sztutowo, Stegna i Krynica Morska. Przed Urzędem Gminy w Sztutowie stanął krwiobus, w którym zarejestrowani chętni oddawali krew. W akcji wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych i mieszkańcy.

Początek akcji w edycji 2020 rozpoczął się 13.01.2020 w Świnoujściu, a zakończył 19.01.2020 w Piaskach. Szacowana odległość, jaką przebyli uczestnicy to około 550 km. W praktyce oznaczało to bieg wzdłuż linii brzegowej od zachodu do wschodu Polski.
W biegu wystartowała grupa Przyjaciół wspierających inicjatora akcji – Jacka Bastiana. Bieg miał formułę otwartą, a to oznacza, ze do biegaczy mógł dołączyć każdy i uczynić ten bieg wspólnym wydarzeniem.

Skąd wziął się pomysł?

Wszystko zaczęło się od dramatycznej historii Asi – osoby zdrowej i dbającej o siebie. Asia zachorowała nagle. Trafiła do szpitala a jej stan w ciągu kilku godzin okazał się krytyczny.
Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zdiagnozowali u niej niezwykle rzadką chorobę, w wyniku której płytki krwi ulegają rozpadowi, tworząc skrzepy.
Leczenie Asi i próba wyprowadzenia jej ze śpiączki polegały między innymi na podawaniu dużej ilości osocza z krwi. 90% przypadków osób, które zapadają na tę chorobę kończy się śmiertelnie.
Kiedy Asia była w śpiączce, jej brat Jacek (na co dzień ultra maratończyk) złożył jej obietnicę: „Jeśli Ty wrócisz do nas, to ja dla Ciebie przebiegnę polskie wybrzeże”. Asia wróciła. Jacek słowa dotrzyma. Okazało się, że takie historie nie lubią samotności. Do Jacka dołączyła rodzina, jak również Przyjaciele – biegacze i nie-biegacze. Dlatego powstała akcja „Każdy ma swój krwiobieg”

Dlaczego ultrakrew?

 W historii Asi największe wrażenie robią liczby: by przeżyć i wyzdrowieć potrzebowała 171 opakowań osocza. A to oznacza, że 171 osób musiało oddać krew. Osocze jest podawane z użyciem specjalistycznego sprzętu, gdzie jednorazowa aplikacja trwa kilka godzin.

A zatem idea Jacka i ultra ekipy to: 550 km za 171 opakowań osocza przyjętych przez Asię. Biegi ultra to długie dystanse, a ilość krwi potrzeba dla uratowania życia – to ultra dawka.

Skąd hasło „Każdy ma swój krwiobieg”?

„Każdy ma swój krwiobieg” – to myśl przewodnia akcji. Organizatorzy wydarzenia są zdania, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za siebie. Za to co robi dla jakości, zdrowia swojej krwi. Uzmysławiają wszystkim , że jesteśmy odpowiedzialni za to, by maksymalnie wykorzystać to, na co mamy wpływ dbając o siebie.
Podkreślają, że odpowiedzialność jest również wtedy, kiedy myślimy - a co kiedy moja dbałość nie wystarczy? Co kiedy pomimo zdrowego trybu życia będę bezradny wobec tego, co dzieje się w moim ciele? Dlatego takie miejsca jak szpitale uniwersyteckie, specjalistyczny sprzęt dostęp do leków (nierefundowanych w rzadkich chorobach) oraz świetna kadra to podstawa naszego bezpieczeństwa.

 

sztutowo ultrakrew (2)
sztutowo ultrakrew (3)
sztutowo ultrakrew (4)
sztutowo ultrakrew (5)
sztutowo ultrakrew (6)
sztutowo ultrakrew (7)
sztutowo ultrakrew (8)
sztutowo ultrakrew (9)
sztutowo ultrakrew (10)
sztutowo ultrakrew (11)
sztutowo ultrakrew (12)
sztutowo ultrakrew (13)
sztutowo ultrakrew (1)
Previous Next Play Pause
sztutowo ultrakrew (2) sztutowo ultrakrew (3) sztutowo ultrakrew (4) sztutowo ultrakrew (5) sztutowo ultrakrew (6) sztutowo ultrakrew (7) sztutowo ultrakrew (8) sztutowo ultrakrew (9) sztutowo ultrakrew (10) sztutowo ultrakrew (11) sztutowo ultrakrew (12) sztutowo ultrakrew (13) sztutowo ultrakrew (1)

Najnowsze

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.

Nowy Dwór Gd. 28-latek został …

Paź 14, 2019 Rate: 2.69

Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019

Czołowe zderzenie autobusu z o…

Lip 27, 2019 Rate: 0.00

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Facebook

Galeria artykułów

Zespół interdyscyplinarny w Sztutowie zaprasza na spotkanie edukacyjne pn. Dzień bezpiecznego internetu

Informacja dot. terminów wydawania żywności w miesiącu styczniu 2020 r. w Gminie Sztutowo.

Nowy Dwór Gdański. Podsumowanie działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu nowodworskiego.

XIII Sesja Rady Gminy Stegna w środę 29 stycznia. Zobacz czym zajmą się radni.

Nowy Dwór Gd. Spacerujący dzik po mieście.

Sztutowo. Zaproszenie do udziału w warsztatach ekonomicznych i kulinarnych.

Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości zagrają w Stegnie.

Stegna. Utrudnienia w ruchu w związku z przebudową ul. Dmowskiego.

Nowy Dwór Gdański kończy w tym roku 450 lat.