Wydanie nr 20 / 2019   
styczeń 20, 2019

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me
Ad Top Header

Edyta Kozakiewicz

Zmienna pogoda, śliska nawierzchnia sprzyja niebezpiecznym zdarzeniom drogowym. Od kilku dni warunki na drogach są zmienne, a przez to trudne. Pada śnieg lub marznący deszcz a na drogach zalega błoto pośniegowe. Panująca obecnie aura nie sprzyja szybkiej jeździe za to sprzyja stłuczkom i kolizjom. Nowodworscy policjanci apelują do wszystkich kierujących o ostrożność i dostosowanie prędkości do aktualnie panujących warunków atmosferycznych.

Policjanci przypominają i ostrzegają, że panują trudne i zmienne warunki drogowe, które niewątpliwie wpływają na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Od wczoraj na drogach powiatu nowodworskiego doszło do 6 zdarzeń drogowych. Wczoraj w odstępie 8 minut i na tym samym odcinku drogi S7, doszło do 4 kolizji drogowych. Około godziny 8:15 dyżurny jednostki otrzymał zgłoszenie o zdarzeniach drogowych na S7 w pobliżu Nowego Dworu Gdańskiego. Na miejsce przyjechał patrol interwencyjny oraz patrol ruchu drogowego i funkcjonariusze udzieli uczestnikom pomocy. Ze wstępnych ustaleń mundurowych pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 28-letnia kierująca pojazdem m-ki Ford Fiesta, 36-letni kierujący pojazdem m-ki BMW 320D, 32-letnia kierująca pojazdem m-ki Hyundai a także 37-letnia kierująca pojazdem m-ki Toyota Corolla niedostosowali prędkości do panujących warunków na drodze, stracili panowanie nad kierowanymi pojazdami i uderzyli w bariery ochronne. W wyniku zdarzenia pojazd m-ki Toyota Corolla zapalił się. Funkcjonariusze ustalili, że uczestnicy zdarzeń byli trzeźwi jak również nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Natomiast dzisiaj o godzinie 6:40 dyżurny jednostki otrzymał zgłoszenie, że w m. Tujsk w przydrożnym rowie znajduje się samochód. Funkcjonariusze ruchu drogowego natychmiast pojechali we wskazane miejsce i ustalili, że 27-letni kierujący pojazdem m-ki VW Passat niedostosował prędkości do panujących warunków w wyniku czego stracił panowanie nad kierowanym pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia do momentu wyciągnięcia pojazdu z rowu. O godz. 7:35 dyżurny uzyskał informację, że na S7 55 – letni kierujący pojazdem ciężarowym m-ki Volvo wraz z naczepą w wyniku nieprawidłowego wyprzedzania uderzył w wyprzedzany pojazd m-ki Fiat Ducato. Policjanci ruchu drogowego natychmiast udali się we wskazane miejsce i udzielili pomocy uczestnikom zdarzenia. Będąc na miejscu, funkcjonariusze potwierdzili informację otrzymaną od dyżurnego jednostki. Ustalili również, że w wyniku zdarzenia pojazd ciężarowy wjechał do przydrożnego rowu natomiast fiat uderzył w bariery ochronne. Obaj kierujący byli trzeźwi i nie odnieśli jakichkolwiek obrażeń. Utrudnienia w ruchu nadal trwają. Policjanci z Nowego Dworu Gdańskiego wspólnie z policjantami z Elbląga wprowadzili objazd. Ruch odbywa się „starą Dk-7”.

Policjanci apelują do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze a w szczególności o dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych. Należy zachować nadzwyczajną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych. Na drogach powinni uważać nie tylko kierowcy. W obecnej porze roku niezwykle istotne jest aby piesi którzy poruszają się jezdnią lub poboczem nosili elementy odblaskowe. Gdy na drogach jest ślisko, piesi powinni również zachować szczególną ostrożność i bez pośpiechu korzystać z przejść dla pieszych.49666872 10212734771428935 6766724702879612928 o

49761471 10212734770188904 7052170840711888896 o

informacja: kpp nowy dwór gd

W maju będziemy wybierać 52 polskich europosłów, o jednego więcej niż w 2014 roku, mimo że ogólna liczba europarlamentarzystów zmniejszy się do 705.

 Każde państwo członkowskie ma ustaloną liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego: od sześciu w przypadku Malty, Luksemburga, Cypru i Estonii do 96 w przypadku Niemiec; łączna liczba posłów wynosi obecnie 751. Jednak ze względu na prawdopodobne odejście 73 posłów brytyjskich, unijne instytucje uzgodniły zmniejszenie liczby posłów z 751 do 705, począwszy od wyborów w 2019 r.

Jak wynika z tych ustaleń, 46 z 73 miejsc zwolnionych po Brexicie zostanie w rezerwie na wypadek kolejnych rozszerzeń UE, natomiast 27 miejsc zostanie podzielonych pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie są niedoreprezentowane. Na tej zasadzie, jeden dodatkowy fotel w PE przypadnie Polsce, a  liczba polskich europosłów wzrośnie do 52.

Podział mandatów określono w traktatach Unii Europejskiej. Państwa o większej liczbie ludności mają więcej mandatów niż mniejsze państwa, które jednak i tak otrzymują więcej mandatów niż wynikałoby to z rygorystycznie zastosowanej zasady proporcjonalności. System ten nazywany jest zasadą „degresywnej proporcjonalności”.

Choć istnieją wspólne przepisy dla całej UE, wybory do Parlamentu Europejskiego są w dużej mierze regulowane przez krajowe ordynacje i tradycje wyborcze.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, wybory do PE zarządza prezydent RP, w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym.

W podziale mandatów uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów tych komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 5 proc. ważnych głosów w skali kraju. Pięcioprocentowy próg funkcjonuje w dziewięciu państwach UE, w pozostałych krajach te progi są niższe, lub jak np. w Belgii – nie ma ich wcale.

Prawo krajowe reguluje minimalny wiek uprawniający do głosowania i kandydowania w wyborach europejskich. Niemal we wszystkich państwach członkowskich wiek uprawniający do głosowania wynosi 18 lat, wyjątkiem są Austria i Malta, gdzie głosować już mogą 16-latkowie. Wiek uprawniający do kandydowania w wyborach europejskich wynosi, w zależności od kraju, od 18 do 25 lat.

W Polsce prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba mająca prawo do oddania głosu w tych wyborach, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat, i od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Mandatu europosła nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła na Sejm albo senatora.
Poseł do Parlamentu Europejskiego nie może być jednocześnie członkiem Rady Ministrów ani sekretarzem stanu (wiceministrem) oraz zajmować stanowiska lub pełnić funkcji, których nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła na Sejm albo senatora.

Wybory europejskie w 27 państwach UE odbędą się między 23 a 26 maja br., w Polsce – w niedzielę 26 maja.

Fot. Parlament Europejski

 

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo  ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych  w Groszkowie, Gmina Sztutowo.

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Groszkowo 72/3 0,0144 ha Groszkowo GD2M/00041060/3 39.950 2.000
Groszkowo 73/6 0,0655 ha Groszkowo GD2M/00041059/3

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu 28 lutego 2019 r.  o godz.  1100  .

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Sztutowo działki przeznaczone są pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej. Wskazana funkcja usługowa, agroturystyki i obsługi rolnej.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XXVI/250/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 kwietnia  2017 r. oraz Uchwałą nr XXVI/249/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 kwietnia   2017 r

Opis nieruchomości:

Działki gruntowe niezabudowane nr 72/3, 73/6 położone w Groszkowie. Nieruchomości zlokalizowane w środkowej części obrębu Groszkowo. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi powiatowej nr 2316 G. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa, tereny wykorzystywane rolniczo.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są własnością Gminy Sztutowo. Nieruchomości  są wolne od obciążeń oraz od zobowiązań. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie mają przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 maja 2018 r., drugi przetarg odbył się w dniu 25 lipca 2018 r., trzeci przetarg odbył się 6.12.2018 r.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 lutego 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości,
a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty 399,50  zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490). Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55  247-81-52 wew. 32.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo 
www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

Wójt

Robert Zieliński                                                                                          

 

Sztutowo, dnia 7.01.2019 r.

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo

o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Groszkowie, Gmina Sztutowo

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Sztutowo, oznaczone nr ewidencyjnym:

1)    72/3 o powierzchni 0,0144 ha położona w Groszkowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00041060/3.

2)    73/6 o powierzchni 0,0655 ha położona w Groszkowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00041059/3

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XXVI/250/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 kwietnia  2017 r. oraz Uchwałą nr XXVI/249/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 kwietnia   2017 r.

Działki gruntowe niezabudowane nr 72/3, 73/6 położone w Groszkowie. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 maja 2018 r., drugi przetarg odbył się w dniu 25 lipca 2018 r., trzeci przetarg odbył się 6.12.2018 r.

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Sztutowo działki przeznaczone są pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej. Wskazana funkcja usługowa, agroturystyki i obsługi rolnej.

Nieruchomości zlokalizowane w środkowej części obrębu Groszkowo. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi powiatowej nr 2316 G. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa, tereny wykorzystywane rolniczo.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są własnością Gminy Sztutowo. Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz od zobowiązań. Nieruchomość  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi

Cena wywoławcza netto 39.950 zł. Wadium w wysokości 2000 zł. należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 lutego 2019 r. wymagana

kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy. Minimalne postąpienie 399,50 zł.              Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 1.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy w Sztutowie, pok. nr 15 lub pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 32

Wójt

Robert Zieliński

Sztutowo, dnia 7.01.2019 r.

http://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2019/01/ZDJĘCIE-72-3-73-6-Groszkowo-300x135.jpg 300w,

http://www.sztutowo.pl/wp-content/uploads/2019/01/ZDJĘCIE-72-3-73-6-Groszkowo-768x345.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" style="border: 0px;">

Zawiadomienie Wójta Gminy

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)
informuje, że w dniu 7.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl, BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych sprzedaży w trybie ustnych nieograniczonych przetargów.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia 7.01.2019 r. do 29.01.2019 r.

Wójt
Robert Zieliński

ogłoszenie z 7.01.2019 r.

Wójt Gminy Stegna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), Wójt Gminy Stegna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Treść zarządzenia nr 5/2018 Wójta Gminy Stegna z dnia 7 stycznia 2019 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. dostępna jest pod linkiem: http://bip.stegna.pl/system/obj/6208_5_2019__zarzadzenie_ws._konkursu_na_kulture_fizyczna_2019_-_kluby..pdf

Nowy Dwór Gdański. Po raz siódmy zostanie wyłoniony Mistrz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w piłce nożnej halowej.

W sobotę 12 stycznia w hali nowodworskiego "Ogólniaka", już po raz kolejny dziesięć halowych zespołów (z powiatu nowodworskiego i nie tylko) będzie zmagać się w Mistrzostwach Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański. 

W zeszłym roku zwyciężyła drużyna Optylux, która w regulaminowym czasie remisowała z Centrum Motoryzacyjnym T&T 2:2. 

Mistrzostwa odbywać się będą tradycyjnie pod patronatem burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, Jacka Michalskiego.

Zniszczenia po sztormie na plażach Mierzei Wiślanej są ogromne. Potężne i wysokie fale zniszczyły nabrzeża, wydmy i niektóre zejścia na plaże. 

Wzburzone morze nie tylko zniszczyło nadmorskie wybrzeże. Na plażach zalegają głównie połamane gałęzie. Fale wyrzuciły na brzeg również śmieci. Niezliczona ilość plastikowych butelek, opakowań, folii itp.  

Urząd Morski w Gdyni apeluje do osób spacerujących po plażach, aby zachowały szczególną ostrożność.

Po ostatnim sztormie plaże na Mierzei Wiślanej wyglądają miejscami jak pobojowisko. Morze wyrzuciło na brzeg korzenie, gałęzie, a nawet całe pnie drzew.

Poniżej zdjęcia ze Stegny, Sztutowa, Kątów Rybackich oraz Krynicy Morskiej.

Zobacz zdjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zobacz wideo. 

W niedzielę 6 stycznia ulicami Nowego Dworu Gdańskiego po raz piąty mieszkańcy  przeszli w Orszaku Trzech Króli pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi”, nawiązującym do nauczania św. Jana Pawła II.

Po Mszy Św. w kościele Przemienienia Pańskiego barwny orszak za gwiazdą, aniołkami i trzema królami przeszedł ul. Drzymały, Sienkiewicza i Sikorskiego, aż pod Żuławski Ośrodek Kultury. Tam trzej królowie oddali pokłon i wręczyli dary dla dzieciątka Jezus.

Na trasie Orszaku znalazły się stacje, na których odgrywano scenki dobra ze złem. Mieszkańcy dopisali, tłumnie wzięli udział w orszaku. Na zakończenie orszaku zgromadzony tłum uroczyście pobłogosławił ks. Antoni Mikielewicz. W Żuławskim Ośrodku Kultury mieszkańcy mogli liczyć na ciepły poczęstunek.

Organizatorami wydarzenia są: Parafia Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdański, Fundacja Mikael oraz Akcja Katolicka.Patronatem honorowy wydarzenie objęli: burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski, starosta nowodworski Jacek Gross.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej Galeria zdjęć

 

Bałtyk pochłonął plaże. O tym, jak potężny to żywioł, przekonali się ci, którzy mimo silnego wiatru poszli w środę na plażę. Potężne fale wbijały się w ląd, a wiatr wiał z prędkością do 100 km/h. Sztorm na morzu a na lądzie cofka. Wiatr wpychał w rzeki wodę z Zalewu Wiślanego.

W środę wczesnym popołudniem starosta nowodworski ogłosił alarm przeciwpowodziowy.

Wody w żuławskich akwenach przybywało aż do czwartku. Niebezpieczna aura cały czas daje się we znaki.

Pogoda nie odpuszcza – Na zmianę oblodzenie, silne wiatry, intensywne opady śniegu i zawieje oraz zamiecie śnieżne.

Zobacz zdjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zobacz wideo.

Ad Sidebar

Najnowsze

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Apel do mieszkańców Gminy Stegna.

Apel do mieszkańców Gminy Steg…

Sty 09, 2019 Rate: 0.00

Napadli na konwojenta i ukradli ponad 60 tysięcy złotych! Podejrzani zatrzymani.

Napadli na konwojenta i ukradl…

Sty 09, 2019 Rate: 0.00

Facebook

Galeria artykułów

Pożegnaliśmy Prezydenta Pawła Adamowicza -19.01.2019

Egzaminy zawodowe w Zespole Szkół nr 2.

Orkiestra zagrała w gminie Stegna. 27 Finał WOŚP- 13.01.2019

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Sztutowo.

Powiat Nowodworski. Nieodpłatna pomoc prawna.

Ogłoszenie o naborze na  stanowisko  asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie

Nowy Dwór Gdański. Dzień Kubusia Puchatka w Bibliotece Publicznej

Inicjatywa uczniów z Jantara.  Pomagają przetrwać zimę podopiecznym "Iskierki"