Wydanie nr 147 / 2019   
maj 27, 2019

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me

Edyta Kozakiewicz

  Mieszkańcy i turyści odwiedzający Mikoszewo wzięli udział w festynie, który odbył się 1 maja na placu przy świetlicy Centrum aktywności lokalnej. Wspólnej zabawie towarzyszył pchli targ na którym można było znaleźć wszystko. Animatorki prowadziły zajęcia rekreacyjne dla dzieci. Na grillu były pieczone kiełbaski, a z gorących dań karkówka i bigos.

Miejscowi strażacy ochotnicy zaprezentowali swoje umiejętnośći i sprzęt. Dzieci miały możliwość przejażdżki końmi, brały udział w konkursach z niespodziankami. Atrakcji nie brakowało. Pogoda dopisała. Panie z Centrum aktywnośći lokalnej wraz z panią sołtys Iwoną Mickiewicz mocno się napracowały i włożyły sporo wysiłku, żeby przygotować tą imprezę.

 

19.05.01 majówka w Mikoszewo (23)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (9)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (8)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (6)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (7)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (5)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (45)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (43)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (42)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (40)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (4)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (38)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (39)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (37)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (35)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (33)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (31)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (30)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (3)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (29)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (28)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (25)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (26)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (22)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (21)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (2)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (20)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (19)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (18)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (17)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (16)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (15)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (13)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (12)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (10)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (11)
Previous Next Play Pause
Auto w rowie. Tujsk- 19.05.2019 19.05.01 majówka w Mikoszewo (23) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (9) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (8) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (6) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (7) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (5) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (45) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (43) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (42) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (40) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (4) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (38) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (39) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (37) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (35) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (33) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (31) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (30) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (3) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (29) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (28) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (25) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (26) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (22) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (21) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (2) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (20) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (19) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (18) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (17) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (16) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (15) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (13) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (12) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (10) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (11)

Już dziś zapraszamy na kolejny Pchli Targ w Sztutowie. Tym razem odbędzie się on 1 czerwca br. podczas Festynu Rodzinnego w Szkole Podstawowej w Sztutowie przy ul. Szkolnej 13.

Start o godzinie 13:00. 
Opłata, tzw. wpisowe za wystawienie stoiska, w wysokości 10 zł - zasili konto szkoły. Opłata będzie pobrana w dniu imprezy.
Serdecznie zapraszamy!

pchli targ sztutowo lokalizacja

pchli targ sztutowo

 

23 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 11:00 odbędzie się VII sesja Rady Gminy Sztutowo. Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

sesja sztutowo

sesja sztutowo 2

Głosować w eurowyborach może każdy, kto ukończył 18 lat i jest obywatelem Unii Europejskiej. Polacy mogą głosować zarówno w kraju, jak i za granicą. Jak to zrobić? Poniżej sześć najważniejszych zasad.

Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

1. Kto może głosować?

Prawo głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma każdy obywatel Unii Europejskiej, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat. Głosować mogą osoby posiadające pełnię praw wyborczych (to znaczy osoby, które nie zostały wyrokiem sądu pozbawione praw publicznych, wyrokiem Trybunału Stanu pozbawione praw wyborczych ani ubezwłasnowolnione).

2. Jak głosować w Polsce?

Co do zasady każdy głosuje w miejscu stałego zameldowania i z urzędu jest wpisany na listę obwodowej komisji wyborczej. Nie trzeba się wcześniej nigdzie się zgłaszać.

Jeśli jednak nie mieszkamy w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani lub jesteśmy osobami bezdomnymi, mamy dwie opcje. Możemy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w urzędzie gminy, w której znajdujemy się na liście wyborców. Wniosek trzeba złożyć do 24 maja 2019 r. pisemnie, faksem lub elektronicznie. Co ważne, zaświadczenia nie trzeba odbierać osobiście – może zrobić to za nas osoba, którą pisemnie do tego upoważnimy. Takie zaświadczenie pozwala nam głosować w dowolnym obwodzie w kraju lub za granicą.

Druga możliwość to dopisanie się do listy wyborców w gminie, w której mieszkamy lub będziemy przebywać w czasie wyborów – wniosek musimy złożyć w urzędzie gminy najpóźniej do 21 maja 2019 r. Co musi zawierać wniosek? Imiona, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, imię ojca, adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców) oraz adres, pod którym czasowo przebywamy.

Pełna lista lokali wyborczych dostępna jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Pamiętaj wybory

3. Jak głosować za granicą?

Jeśli mieszkamy w którymkolwiek kraju Unii Europejskiej i tam chcemy głosować, mamy do wyboru dwie możliwości: głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce albo wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym i głosować na kandydatów startujących w wyborach w tym kraju. Albo-albo. Głosować można tylko raz!

Wyborca może głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce, jeżeli zostanie wpisany do spisu wyborców, które sporządza właściwy terytorialnie konsul. Musimy mieć ważny dowód osobisty lub paszport i złożyć odpowiedni wniosek do konsula (lista polskich placówek za granicą na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Wniosek można złożyć pisemnie, telefonicznie, elektronicznie lub faksem. W dokumencie koniecznie trzeba zawrzeć informacje: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego (także miejsce i datę jego wydania) oraz miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą). Termin? Najpóźniej w 3. dniu przed wyborami.

Jeżeli chcemy głosować na kandydatów zgłoszonych w miejscu, w którym mieszkamy, należy dostawać się do miejscowego prawa głosowania. Więcej szczegółów na stronie Unii Europejskiej.

Może być też tak, że chcemy głosować, ale mieszkamy poza granicami Unii Europejskiej. Obwody głosowania tworzy się dla obywateli polskich przebywających za granicą, jeżeli na terenie obwodu przebywa co najmniej 15 wyborców i jeżeli istnieje możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu. Informację na temat utworzenia obwodów głosowania za granicą podają konsulowie najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów. Szczegóły w placówkach polskich za granicą, których listę znajdziemy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Pełnomocnicy eurowybory

4. Głosowanie przez pełnomocnika – dla kogo?

Głosowanie przez pełnomocnika umożliwione jest wyborcom niepełnosprawnym o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat.

Wniosek o głosowanie przez pełnomocnika należy złożyć do 17 maja 2019 r. do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca wpisany jest do rejestru wyborców. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Akt pełnomocnictwa może być wydany osobie, która jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.

5. Głosowanie korespondencyjne

Drugą opcją dla osób niepełnosprawnych jest głosowanie korespondencyjne. Prawo do tego rodzaju głosowania mają wyłącznie niepełnosprawni o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (prawo to dotyczy wyłącznie osób głosujących w stałych obwodowych komisjach wyborczych na terytorium Polski).

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca musi zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15. dnia przed datą wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje (nie później niż 7 dni przed dniem wyborów) pakiet wyborczy. Po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja. Następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu, które otrzymał w pakiecie wyborczym. Całość przesyła do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

6. Jak skreślać?

Pamiętaj, by do lokalu wyborczego zabrać ze sobą dokument potwierdzający prawo do głosowania. Może być to ważny dowód osobisty lub paszport.

W eurowyborach głosujemy tylko na jedną listę kandydatów, stawiając krzyżyk (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) przy nazwisku osoby, którą chcemy poprzeć. Jeśli postawimy krzyżyk przy więcej niż jednym kandydacie z tej samej listy, głosowanie będzie ważne (nasz głos otrzyma osoba najwyżej na liście). Jeśli natomiast skreślimy nazwiska kilku osób z różnych list, głos będzie nieważny.

Zobacz więcej na stronie Wybory Europejskie.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, czyli części terytorium, na jaką dzieli się państwo w czasie trwania wyborów w celu stworzenia jednakowych list wyborczych dla danego terenu, z których wybiera się przedstawicieli.

W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5 proc. Wyborcy w Polsce w 2019 r. wybierają 51 europosłów. Jeśli natomiast do czasu wyborów Wielka Brytania opuści Unię Europejską, Polacy będą wybierać 52 dwóch przedstawicieli do europarlamentu.

 źródło: Aleksandra Chalińska www.pomorskie.eu

Dnia 14 maja w Żuławskim Parku Historycznym odbyła się konferencja ,,Dlaczego autyzm jest niebieski?", w której uczestniczyła m.in. Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski.

Konferencja to jeszcze jeden środek wykorzystany przez SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim dla  pogłębiania naszej świadomości na temat tego czym jest autyzm.  Ośrodek kształci dzieci i młodzież z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dzieci i młodzież z autyzmem.  Warto zwrócić uwagę na to, że placówka oferuje zajęcia z kynoterapii (terapia z udziałem psa).

Podczas konferencji poruszono następujące tematy:

  • Autyzm, potrafię rozpoznać.
  • Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera.

Łagodniejszą formą autyzmu jest Zespół Aspergera. Osoby, które są Aspi, a nie posiadają diagnozy często są odbierane jako ,,dziwne”. Poznaj, zanim ocenisz.

autyzm konferencja (2)
autyzm konferencja (3)
autyzm konferencja (4)
autyzm konferencja (5)
autyzm konferencja (6)
autyzm konferencja (1)
Previous Next Play Pause
autyzm konferencja (2) autyzm konferencja (3) autyzm konferencja (4) autyzm konferencja (5) autyzm konferencja (6) autyzm konferencja (1)

Na starej siódemce doszło do potrącenia rowerzysty. Kierowca Volvo chciał wyprzedzić sharana z prawej strony i wpadł wprost na nadjeżdżającego rowerzystę. Poszkodowany z obrażeniami głowy trafił do szpitala. 

Jak poinformował nas rzecznik nowodworskiej policji Joanna Słowik do zdarzenia doszło w chwili wyprzedzania. Kierowca Volvo wyprzedzając inny samochód z prawej strony nie zauważył nadjeżdżającego rowerzysty. Niestety kierujący jednośladem był nietrzeźwy. Posiadał prawie 1 promil alkoholu we krwi. Do zdarzenia doszło na starej siódemce, przy zjeździe na Rakowe Pole.

Każdy z uczestników zdarzenia odpowie przed sądem. Jeden za spowodowanie wypadku. Drugi za prowadzenie jednośladu w stanie nietrzeźwości. Na miejscu pracuje policja. Jednostka ratowniczo-gaśnicza zabezpiecza teren zdarzenia. Nie ma utrudnień w ruchu.

potrącenie rowerzysty na starej siódemce (9)
potrącenie rowerzysty na starej siódemce (1)
potrącenie rowerzysty na starej siódemce (4)
potrącenie rowerzysty na starej siódemce (3)
potrącenie rowerzysty na starej siódemce (2)
potrącenie rowerzysty na starej siódemce (7)
potrącenie rowerzysty na starej siódemce (6)
potrącenie rowerzysty na starej siódemce (8)
Previous Next Play Pause
potrącenie rowerzysty na starej siódemce (9) potrącenie rowerzysty na starej siódemce (1) potrącenie rowerzysty na starej siódemce (4) potrącenie rowerzysty na starej siódemce (3) potrącenie rowerzysty na starej siódemce (2) potrącenie rowerzysty na starej siódemce (7) potrącenie rowerzysty na starej siódemce (6) potrącenie rowerzysty na starej siódemce (8)

Zaproszenie na Powiatowy Dzień Strażaka i festyn - już w najbliższą sobotę.  Nowy Dwór Gdański zamieni się w miasto strażackie. Na terenie wokół ŻOK-u i Starostwa Powiatowego odbędą się Obchody Dnia Strażaka oraz Festyn Strażacki.  Serdecznie zapraszamy. Szczegóły na plakacie.

14 maja w Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się konferencja „Żuławski smog – co wisi w powietrzu”. Na konferencji przedstawiono wyniki badań zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5 na terenie naszego powiatu.

Badania wykonali uczniowie koła chemicznego z nowodworskiego LO oraz uczniowie uczestniczący w projekcie „Zdolni z Pomorza” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowym Dworze Gdańskim. 

Organizatorzy konferencji wskazali miejsca o największym zanieczyszczeniu powietrza. Omówili przyczyny i skutki występujących zanieczyszczeń oraz wskazali sposoby działań, jakie muszą być podjęte, aby mieszkańcy naszego powiatu mogli oddychać czystym powietrzem.

Uczniowie realizowali projekt i przygotowali konferencję pod kierunkiem nauczycieli chemii Pani Danuty Stefańskiej i Pana Mariana Kwoczka. Uczestnicy programu korzystali z pomocy Pana Tomasza Szczepańskiego, Pana Stanisława Dąbskiego, Pana Cezarego Malinowskiego i Pana Lecha Stefańskiego.

 

Tekst/ Fot.: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.

19. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w Szymbarku. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy oraz dyskutowano o lokalnych wyzwaniach, ktorym możemy wspolnie sprostać dzięki Metropolii. Najważniejszym tematem była realizacja strategii Metropolii do roku 2023 w obszarze inwestycyjnym, społecznym, edukacyjnym oraz kulturalnym.

 Powiat Nowodworski reprezentowali : Starosta Jacek Gross, Burmistrz Gmina Nowy Dwór Gdański Jacek Michalski, Burmistrz Gmina Miasta Krynica Morska Krzysztof Swat, Wójt Gmina Sztutowo Robert Zieliński, z-ca Wójta Gmina Stegna Tomasz Gajewski.

60539461 630972797409144 6336562824579383296 n 1

informacja: starostwo powiatowe ndg.

 

 

 W niedzielę 12 maja br. odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży organizowane przez Koło PZW nr 6 w Nowym Dworze Gdańskim.  

Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 40 zawodników, którzy od wczesnych godzin porannych wędkowali na rzece Tudze. Uczestnicy byli podzieleni na trzy kategorie wiekowe: 6-9 lat, 10-12 lat oraz 13-16 lat.

W ramach zawodów wręczono puchar dla najlepszej dziewczyny, pamiątkową tablicę za największą złowioną rybę, statuetki dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach, medale oraz liczne nagrody, które przydadzą się podczas kolejnych wędkowań.

Nagrody wręczyli: Burmistrz Nowego Dwory Gdańskiego Jacek Michalski, który objął zawody swoim patronatem, Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu Tadeusz Sienkiewicz oraz Wiceprezes PZW Elbląg Teresa Konopka.

Organizatorem wydarzenia było  Koło PZW nr 6 w Nowym Dworze Gdańskim.  Więcej informacji znajdziecie Państwo na profilu tutaj..Kolejne zawody dla dzieci i młodzieży już w sierpniu.

Więcej filmów Paweł Makarski

tutaj

zawody wędarkie dzieci - 12.05.201903
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201905
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201901
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201902
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201904
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201906
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201907
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201908
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201909
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201910
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201911
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201912
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201913
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201914
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201915
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201916
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201917
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201918
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201919
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201920
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201921
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201922
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201923
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201924
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201925
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201926
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201927
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201928
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201929
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201930
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201931
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201932
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201933
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201934
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201935
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201936
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201937
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201938
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201939
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201940
Previous Next Play Pause
zawody wędarkie dzieci - 12.05.201903 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201905 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201901 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201902 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201904 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201906 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201907 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201908 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201909 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201910 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201911 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201912 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201913 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201914 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201915 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201916 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201917 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201918 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201919 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201920 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201921 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201922 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201923 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201924 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201925 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201926 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201927 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201928 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201929 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201930 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201931 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201932 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201933 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201934 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201935 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201936 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201937 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201938 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201939 zawody wędarkie dzieci - 12.05.201940
fot. gmina nowy dwór gd. k (26)
fot. gmina nowy dwór gd. k (28)
fot. gmina nowy dwór gd. k (25)
fot. gmina nowy dwór gd. k (27)
fot. gmina nowy dwór gd. k (19)
fot. gmina nowy dwór gd. k (16)
fot. gmina nowy dwór gd. k (23)
fot. gmina nowy dwór gd. k (8)
fot. gmina nowy dwór gd. k (10)
fot. gmina nowy dwór gd. k (6)
fot. gmina nowy dwór gd. k (13)
fot. gmina nowy dwór gd. k (21)
fot. gmina nowy dwór gd. k (24)
fot. gmina nowy dwór gd. k (17)
fot. gmina nowy dwór gd. k (14)
fot. gmina nowy dwór gd. k (22)
fot. gmina nowy dwór gd. k (12)
fot. gmina nowy dwór gd. k (20)
fot. gmina nowy dwór gd. k (29)
fot. gmina nowy dwór gd. k (9)
fot. gmina nowy dwór gd. k (7)
fot. gmina nowy dwór gd. k (4)
fot. gmina nowy dwór gd. k (2)
fot. gmina nowy dwór gd. k (5)
fot. gmina nowy dwór gd. k (15)
fot. gmina nowy dwór gd. k (11)
fot. gmina nowy dwór gd. k (1)
fot. gmina nowy dwór gd. k (3)
fot. gmina nowy dwór gd. k (18)
Previous Next Play Pause
fot. gmina nowy dwór gd. k (26) fot. gmina nowy dwór gd. k (28) fot. gmina nowy dwór gd. k (25) fot. gmina nowy dwór gd. k (27) fot. gmina nowy dwór gd. k (19) fot. gmina nowy dwór gd. k (16) fot. gmina nowy dwór gd. k (23) fot. gmina nowy dwór gd. k (8) fot. gmina nowy dwór gd. k (10) fot. gmina nowy dwór gd. k (6) fot. gmina nowy dwór gd. k (13) fot. gmina nowy dwór gd. k (21) fot. gmina nowy dwór gd. k (24) fot. gmina nowy dwór gd. k (17) fot. gmina nowy dwór gd. k (14) fot. gmina nowy dwór gd. k (22) fot. gmina nowy dwór gd. k (12) fot. gmina nowy dwór gd. k (20) fot. gmina nowy dwór gd. k (29) fot. gmina nowy dwór gd. k (9) fot. gmina nowy dwór gd. k (7) fot. gmina nowy dwór gd. k (4) fot. gmina nowy dwór gd. k (2) fot. gmina nowy dwór gd. k (5) fot. gmina nowy dwór gd. k (15) fot. gmina nowy dwór gd. k (11) fot. gmina nowy dwór gd. k (1) fot. gmina nowy dwór gd. k (3) fot. gmina nowy dwór gd. k (18)
 


Najnowsze

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.

Wilki zawędrowały na Żuławy? W…

Mar 03, 2019 Rate: 0.00

Potrącenie na pasach kobiety.  Nowy Dwór Gd. -  11.03.2019

Potrącenie na pasach kobiety. …

Mar 11, 2019 Rate: 0.00

Facebook

Galeria artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Powiecie Nowodworskim.

Wybory do europarlamentu 2019. Mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego głosowali.

Krynica Morska z najwyższą frekwencją w Polsce - 26.05.2019

Gmina Stegna. Jantarowy Przełaj 2019. Już 25 maja.

Raport o stanie gminy. VII Sesja Rady Gminy Sztutowo - 23.05.2019

Anna Fotyga spotkała się z mieszkańcami Nowego Dworu Gdańskiego -18.05.2019

IV Sesja Rady Powiatu Nowodworskiego w piątek 24 maja.

Gmina Stegna. Kajakiem przez Żuławy. Nowe przystanie.

Wpłynęło siedem ofert w przetargu na przekop Mierzei Wiślanej.