Kąty Rybackie. Wybrano Sołtysa i Radę Sołecką.

0
204
Sołectwo Kąty Rybackie dzisiaj wybierało nowego Sołtysa i Radę Sołecką. Mieszkańcy licznie zebrali się w świetlicy środowiskowej w Kątach Rybackich. 
Zgłoszono wiele kandydatur jednak tylko jedna kandydatka zgodziła się kandydować na to odpowiedzialne i wymagające wiele pracy stanowisko. Głosowanie więc przeprowadziliśmy udzielając lub nie udzielając poparcia pani Iwonie Chlebowskiej. Po podliczeniu głosów okazało się, że oddano 39 głosów za a 9 głosów okazało się nieważnych. 
Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński serdecznie pogratulował swojej następczyni i życzył jej sukcesów i wytrwałości na najbliższe 4 lata oraz zapewnił o swoim wsparciu, po czym uroczyście przekazał nowej Pani Sołtys Katów Rybackich tablicę informującą o miejscu zamieszkania sołtysa.
Następnie mieszkańcy sołectwa zdecydowali o liczbie członków Rady Sołeckiej (statut Katów Rybackich dopuszcza od 3 do 9 członków rady sołeckiej). Ustalono, że będzie ich 4 po czym rozpoczęło się zgłaszanie kandydatur, których zgłoszono 6. Ostatecznie decyzją mieszkańców na 4-letnią kadencję wybrani do rady sołeckiej zostali: Wioleta Duk, Jolanta Sikora, Ryszard Chwoszcz i Andrzej Kowalik. Wójt uścisnął dłoń każdemu z kandydatów i prosił o pomoc i wsparcie dla nowowybranej sołtyski.
Dziękujemy mieszkańcom sołectwa Kąty Rybackie za aktywny udział w zebraniu wiejskim i życzymy powodzenia pani Sołtys Iwonie Chlebowskiej i członkom Rady Sołeckiej.

 

Informacja: Gmina Sztutowo

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar