Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Nowy Dwór Gd.

0
358
Mieszkańcy Nowego Dworu Gdańskiego wzięli licznie udział w biało-czerwonym marszu z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy św. za Ojczyznę w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Każdy uczestnik obchodów mógł otrzymać flagę RP oraz pamiątkowe przypinki.
Przemaszerowaliśmy w pochodzie ulicami: Drzymały, Morska, Sikorskiego i Wejhera pod pomnik przy skwerze F. Chopina. Marsz uświetnił akompaniament orkiestry dętej z Nowego Stawu.
Pod pomnikiem poświęconym Poległym i Pomordowanym za Wolną i Niepodległą Ojczyznę odbyły się główne obchody.

Odśpiewano wspólnie Mazurka Dąbrowskiego, po czym strażacy z PSP wciągnęli uroczyście na maszt flagę państwową,

W swoim przemówieniu Burmistrz Jacek Michalski mówił o tym, że Polska po latach zaborów, była niemal doszczętnie zrujnowana i odbudowa kraju wydawała się zadaniem niemal niewykonalnym.

– Wtedy objawiła się ta niezwykła, cudowna cecha narodu polskiego, polegająca na tym, że w chwilach najcięższych, prawie beznadziejnych wyzwala on takie zasoby sił, taką pracowitość, samorzutną dyscyplinę i tyle inicjatywy twórczej, które są w stanie przezwyciężyć największe nawet trudności. Kraj stopniowo podnosił się ze zniszczeń, a już 16 listopada 1918 r. Naczelny Wódz mógł notyfikować obcym rządom powstanie niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przewodniczący Rady Powiatu, Jacek Gross w swoim wystąpieniu podkreślał ofiarę, jaką musieliśmy jako naród ponieść – Wolność krzyżami się mierzy. Ofiara naszych żołnierzy przyniosła wspaniały owoc, jakim jest nasza Wolna i Niepodległa Ojczyzna. I my dzisiaj tej wolności i niepodległości musimy strzec. Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami i pamiętajmy o wartościach, o które walczyli nasi przodkowie, bohaterowie-.

Oddając hołd, przybyłe delegacje złożyły kwiaty.
Następnie mogliśmy wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Sursum Corda.
Na uczestników czekał darmowy poczęstunek w postaci wojskowej grochówki.
W kolejnej części obchodów, w Żuławskim Parku Historycznym odbyły się wykłady historyczne, a na ulicach naszego miasta odbyła się Gra Miejska, zorganizowana przez nowodworskich harcerzy.

Zobacz wideo.

 

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar