Nowy Dwór Gd. Delegacja ze Swietłyj z wizytą – 11.04.2018

0
179

Naszą gminę odwiedziła delegacja z miasta partnerskiego Swietłyj w Federacji Rosyjskiej. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie dwustronne, podczas którego omówiono bieżące kwestie, inwestycje i plany na przyszłość. Rozmawiano także o Programie Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020, który zakłada rozwój transgranicznej oferty turystycznej Żuław i Swietłego poprzez wzrost znaczenia dziedzictwa historycznego.

Następnie delegacja odwiedziła cmentarz Armii Radzieckiej w Kmiecinie, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Na czele rosyjskiej delegacji stał Siergiej Biewz, Przewodniczący Rady Deputowanych. Naszą gminę reprezentował Zastępca Burmistrza, Tomasz Szczepański, Sekretarz Gminy, Iwona Kąsek oraz kierownik Referatu Organizacji i Rozwoju, Beata Rembowska.

fot.gmina ndg/ k.falk

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar