Nowy Dwór Gdański. XLVIII Sesja Rady Miejskiej – 29.03.2018

0
388
Nowy Dwór Gdański. Osiem uchwał przyjęła rada miejska na ostatniej, czwartkowej sesji. Dotyczyły m.in. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy. 
Ponadto radni podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina, której infrastruktura drogowa ucierpiała podczas wybuchu gazu w lutym 2018 roku. Podjęto także uchwałę o przekształceniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowym Dworze Gdańskim. Nowym adresem administracyjnym placówki będzie ul.Szkolna 2.
Burmistrz Jacek Michalski złożył Radnym oraz Sołtysom życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych.
 Porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035.
 8. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Nowy Dwór Gdański jest organem rejestrującym.
 9. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowym Dworze Gdańskim.
 10. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
 11. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań proekologicznych.
 12. Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 13. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
 14. Sprawy różne. 

Informacja, foto: Urząd Miejski/ K.Falk

 

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar