Nowy Dwór Gd. Stowarzyszenie Żuławy zaprasza na szkolenia dla rolników – 15-16.03.2018

0
280

Stowarzyszenie Żuławy zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych na szkolenia pn. „Gospodarstwa rolne wobec nowych rozwiązań prawnych. Rozwiązania prawne wprowadzone ustawą Prawo wodne – porównanie stanu sprzed 01.01.2018 r. i po nowych przepisach”.

Szkolenia będą się odbywać:

• w Elblągu, 15.03.2018, w godz. 9.00-11.00, w Sali Kolumnowej Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85

• w Nowym Dworze Gdańskim, 15.03.2018, w godz. 12.00-14.00, w Sali Urzędu Miejskiego, ul. Wejhera 3

• w Malborku, 16.03.2018, w godz. 9.00-11.00, w Dużej Sali Narad Starostwa Powiatowego, Plac Słowiański 17

• w Pruszczu Gdańskim, 16.03.2018, w godz. 13.00 – 15.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego, ul. Wojska Polskiego 16  

Udział zainteresowanych osób jest bezpłatny. Nie wymagamy wcześniejszych zgłoszeń. W planie szkoleń jest tematyka związana z nowo powstałym Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (PGWWP), między innymi: utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych i przepompowni, rzek i cieków, rowów i innych urządzeń wodnych melioracji, nadzór nad funkcjonowaniem spółek wodnych, szkody powodowane przez bobry oraz opłaty za tereny ograniczające retencję gruntu, a także za pobór wód z sieci wodociągowej, z ujęć własnych w ramach powszechnego korzystania z wód, z ujęć własnych na podstawie pozwoleń wodnoprawnych. Szkolenie poprowadzi Dariusz Gorzkiewicz – mgr biologii, ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Więcej informacji na stronie www.stowarzyszeniezulawy.org.pl

 

 

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar